Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

ul. Św. Rocha 3
55-200 Oława
tel. (71) 38-12-251

www.gops.olawa.pl e-mail: gopsolawa@poczta.onet.pl

 

PRACOWNICY GOPS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  -   Helena Masło

Główny księgowy  -  Edyta Anczakowska - Stachurska

Starszy specjalista pracy socjalnej - Alicja Rataj-Łuczkiewicz

Starszy specjalista pracy socalnej - Agnieszka Bienias

Starszy pracownik socjalny  -  Helena Drozda

Starszy pracownik socjalny Weronika Hanuszewicz

Starszy pracownik socjalny  -  Grażyna Piekarz

Starszy pracownik socjalny - Mariola Kuriata

Starszy pracownik socjalny - Magdalena Witaszczyk

Pracownik socjalny  -  Aneta Hondzel

Referent ds. dodatków mieszkaniowych - Agnieszka Zwijacz

Inspektor ds. usług opiekuńczych i spraw kancelaryjnych  -  Dominika Biłous

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego  -  Grażyna Samól-Dziwak

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego  -  Agnieszka Serwadczak


 

  • Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


Uchwała Rady Gminy Oława Nr XXXVIII/368/2005 z dnia 30.12.2005r. (170KB)
w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie.
 Uchwała Rady Gminy Oława Nr XXIX/194/2008 z dnia 19.09.2008r. (32KB)
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/368/2005 z dnia 30.12.2005r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie.

Uchwała Rady Gminy Oława nr LXXIII/446/2014 z 6.11.2014r.(113.3 KB)
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

 

  • Uchwały dotyczące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


  Uchwała Rady Gminy Oława Nr XLVIII/456/2006 z dnia 27.10.2006r. (166KB)
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego.
Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/456/2006. (63KB)
Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze.

  Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVIII/259/2009 z dnia 31.03.2009r. (32.8 KB)
w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

 

Liczba odwiedzin : 1635
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : kierownik GOPS
Czas wytworzenia: 2005-02-03 09:50:44
Czas publikacji: 2016-03-03 09:42:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak