Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 

Załącznik nr 9 do uchwały XXIV/275/2004.  

 

Liczba odwiedzin : 382
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2005-12-14 00:00:00
Czas publikacji: 2005-12-14 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak