Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy struktrualnych i Funduszu Spójności. 

 

Załącznik nr 9 do uchwały XXXVIII/365/2005.  

 

Liczba odwiedzin : 440
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2006-02-02 00:00:00
Czas publikacji: 2006-02-02 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak