Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu. 

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I pórocze 2006r. w dziale 801 Oświata i Wychowanie.  

 

Liczba odwiedzin : 371
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2006-09-11 00:00:00
Czas publikacji: 2006-09-11 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak