Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu. 

 

Informacja o realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dzień 30.06.2006r. 

 

Liczba odwiedzin : 392
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2006-09-11 00:00:00
Czas publikacji: 2006-09-11 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak