Gminny Zespół Oświaty 

 

ul. Nowodojazdowa 9
55-200 Oława
tel/fax (71) 313 46 57
e-mail:
gzoola@wp.pl

 

 


Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty
Stanisław Górka 
Główny księgowy
Bożena Walaszczyk
Specjalista ds. księgowości

Wioleta Grdeń
Specjalista ds. księgowości
 
Zdzisława Mach
Specjalista ds. księgowości
 
Mariusz Węgrzyn


Podinspektor

 Marta Pawulich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uchwała Rady Gminy Oława Nr XXIX/197/2008 z dnia 19.09.2008r. (177KB)
w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Oświaty w Oławie.

 Uchwała Rady Gminy Oława Nr XXX/208/2008 z dnia 9.10.2008r. (32.6 KB)
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/197/2008 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Oświaty w Oławie.

 Uchwała Rady Gminy Oława nr XLIV/291/2009 z dnia 28.08.2009r. (33.4 KB)
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/197/2008 z 19.09.2008r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Oświaty w Oławie.

 Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIX/269/2009 z dnia 28.04.2009r. (141.7 KB)
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów w gminie Oława oraz ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Oława publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 Uchwała Rady Gminy Oława nr XLV/298/2009 z dnia 25.09.2009r. (44 KB)
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów w gminie Oława oraz ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Oława publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Uchwała Rady Gminy Oława nr VII/30/2015 z 27.02.2015r. (402.2 KB)
w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oława, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Uchwała Rady Gminy Oława nr XVIII/106/2015 z 30.12.2015r.
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Oława oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXII/196/2016 z 30.11.2016r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Oława.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr LV/332/2013  z 31.10.2013r. (112.7 KB)
w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Oława.

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIII/206/2016 z 30.12.2016r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Oława nr LV/332/2013 w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Oława.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIII/207/2016 z 30.12.2016r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Oława, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów na każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIII/208/2016 z 30.12.2016r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego gminy Oława, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVIII/238/2017
w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Oława do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego Ustawą - Prawo Oświatowe.

 

Liczba odwiedzin : 1445
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2006-11-03 19:16:00
Czas publikacji: 2018-12-04 11:07:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak