Szkoły i przedszkole w gminie Oława 

 

 

 

Szkoła Podstawowa  im. Bronisława Malinowskiego w Bystrzycy

Dyrektor szkoły - Anna Chlebosz

Zastępca Dyrektora - Ilona Czernik

ul. Kościuszki 45
55-201 Bystrzyca
tel. (71) 313-02-17
e-mail:
sp_bystrzyca@wp.pl
gm_bystrzyca@wp.pl

strona internetowa:
www.zsbystrzyca.pl


Uchwała Nr XXXXI/397/2006 z dnia 31.03.2006r (62KB)
w sprawie nadania imienia "Bronisława Malinowskiego" Zespołowi Szkół w Bystrzycy

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVI/287/2017 z 30.11.2017r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Bronisława Malinowskiego w Bystrzycy w gminie Oława, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Bystrzycy i dotychczasowe Gimnazjum w Bystrzycy w Gminie Oława w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bronisława Malinowskiego w Bystrzycy w Gminie Oława.


 

Gminna Szkoła Podstawowa 
im. Polskich Noblistów
w Oławie

Dyrektor szkoły - Małgorzata Gancarczyk

Zastępca dyrektora - Alicja Ring

ul. Lwowska 10
55-200 Oława
tel. (71) 313-36-29
e-mail:
gspolawa@gmail.com
strona internetowa: gspolawa.edupage.org

 


Uchwała Nr XXXXI/396/2006 z dnia 31.03.2006r. (60KB)
w sprawie nadania imienia "Polskich Noblistów" Gimnazjum nr 3 w Oławie.

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVI/293/2017 z 30.11.2017r.
w sprawie nadania Statutu Gminnej Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Oławie.
Załącznik nr 1 do Uchwały XLVI/293/2017
Statut Gminnej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Oławie


  Chwalibozyce_szkola.jpg

 

Szkoła Podstawowa w Chwalibożycach


Dyrektor szkoły - Monika Piasecka-Galej 

Chwalibożyce 1
55-200 Oława
tel. (71) 301-46-87
e-mail:
spchwalibozyce@op.pl
strona internetowa:
www.spchwalibozyce.superszkolna.pl

 Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVI/288/2017 z 30.11.2017r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Chwalibożycach w gminie Oława w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Chwalibożycach w gminie Oława.

 
Szkoła Podstawowa w Drzemlikowicach

Dyrektor szkoły - Agnieszka Fabisiak

Drzemlikowice 14
55-200 Oława
tel. (71) 313-10-32

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLI/253/2017 z 30.06.2017r.
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Drzemlikowicach. 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVI/289/2017 z 30.11.2017r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Drzemlikowicach w gminie Oława w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kazimierza Górskiego w Drzemlikowicach w gminie Oława.


 
Szkoła Podstawowa  im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Marcinkowicach

Dyrektor szkoły - Jadwiga Falkowska

Zastępca dyrektora - Elżbieta Haczkowski

ul. Szkolna 1, Marcinkowice
55-200 Oława
tel. (71) 302-86-93

e-mail:
sp.marcinkowice@poczta.onet.pl
strona internetowa:
www.skolamarcinkowice.olawa.plUchwała nr XXIV/167/2008 z dnia 12.05.2008r. (25KB)
w sprawie nadania hali sportowej w Marcinkowicach nazwy "Hala sportowa imienia Mieczysława Łopatki".
Uchwała nr XXVII/182/2008 z dnia 30.06.2008r. (37KB)
w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Marcinkowicach imienia "Kawalerów Orderu Uśmiechu".

 Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVI/291/2017 z 30.11.2017r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Marcinkowicach w gminie Oława w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Marcinkowicach w Gminie Oława.
Szkoła Podstawowa  im. Karola Wojtyły
w Osieku

p.o. dyrektora szkoły - Jerzy Curyk

Dyrektor szkoły - Jolanta Szuszkiewicz


Osiek 124
55-200 Oława
tel. (71) 313-17-92
e-mail:
sposiek@autograf.pl
adres strony internetowej:
www.sposiek124.republika.pl

 

Uchwała Nr XLIV/421/2006 z dnia 27.06.2006r. (41KB)
w sprawie nadania imienia "Karola Wojtyły" Szkole Podstawowej w Osieku.

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVI/292/2017 z 30.11.2017r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Osieku w gminie Oława w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Karola Wojtyły w Osieku w gminie Oława. 


 

 

Szkoła Podstawowa w Gaci


Dyrektor szkoły - Joanna Bałach-Frankiewicz

Gać 53
55-200 Oława
tel. (71) 313-15-27
e-mail: sp_gac1@wp.pl

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVI/290/2017 30.11.2017r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Gaci w Gminie Oława w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Gaci w gminie Oława.


 


Publiczne Przedszkole w Bystrzycy

Dyrektor przedszkola - Krystyna Boruń

ul. Kościuszki 99
55-201 Bystrzyca
tel. (71) 301-84-13
e-mail:
ppbystrzyca@interia.pl

 

Oddziały w Gaci
Gać 53
55-200 Oława

 

Inforamcja o niepublicznych przedszkolach na stronie gminy Oława - kliknij tutaj 


  • Oprócz powyższych szkół będących pod zarządem Gminy Oława na terenie gminy działają dodatkowo szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Oława:

 


Szkoła Podstawowa w Ścinawie Polskiej

tel. (71) 313-31-90
Dyrektor szkoły - Małgorzata Gulka
Uchwała Nr XVI/201/2004 z dnia 30.04.2004r (24KB) w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Ścinawie Polskiej
 

 


 

 

Inforamcja o niepublicznych przedszkolach na stronie gminy Oława - kliknij tutaj

 


 

Kwota dotacji na jedno dziecko w przedszkolach niepublicznych działających na terenie Gminy Oława - na rok 2018

Kwota dotacji na jedno dziecko w przedszkolach niepublicznych działających na terenie Gminy Oława - na rok 2017

 


 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 27/2018 z 31.01.2018r.
w sprawie ogłoszenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym wzorów dokumentów, składanych do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Oława na rok szkolny 2018/2019.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 27/2018 - terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 27/2018 - Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w publicznym przedszkolu:

Załącznik nr 3 do Zarządzenia 27/2018 - Wniosek o przyjęcie dziecka od oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej:

Załącznik nr 4 do Zarządzenia 27/2018 - Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej


 

Uchwały Rady Gminy Oława dotyczące szkół i przedszkola:

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXIII/132/2016 z 22.04.2016
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Oława, a także określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXIII/133/2016 z 22.04.2016r.
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Oława publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVI/220/2017 z 17.02.2017r.
w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Oława do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego Ustawą - Prawo Oświatowe.
Załącznik nr 1 do Uchwały XXXVI/220/2017
Plan sieci publicznych szkół podstawowych, a także granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Oława, prowadzonych przez gminę Oława oraz inne organy, na okres od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r.
Załącznik nr 2 do Uchwały XXXVI/220/2017
Plan sieci klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, a także granic obwodów, mających siedzibę na obszarze gminy Oława, prowadzonych przez gminę Oława, na okres od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r.
Załącznik nr 3 do Uchwały XXXVI/220/2017
Projekt planu sieci szkół podstawowych, a także granic obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze gminy Oława, prowadzonych przez gminę Oława od 1 września 2019.
Załącznik nr 4 do Uchwały XXXVI/220/2017
Plan sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIX/243/2017 z 28.04.2017r.
w sprawie wskazania uczniom obecnych klas szóstych Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Marcinkowicach miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do klasy VIII w latach szkolnych 2017/2018 - 2018/2019 w szkole podstawowej powstałej z przekształcenia Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Oławie.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 155/2017 z 29.09.2017
w sprawie zwrotu kosztów przejazdu dzieci/uczniów niepełnosprawnych zapewniającego przez ich rodziców/opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania dzieci/uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych (przedszkoli, szkół, ośrodków), umożliwiających realizację wychowania przedszkolnego, rocznego przygotowania przedszkolnego obowiązku szkolnego, obowiązku nauki).

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVIII/313/2017 z 29.12.2017r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez gminę Oława.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVIII/314/2017 z 29.12.2017r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.

 Uchwała Rady Gminy Oława nr XLIX/321/2018 z 31.01.2018r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Oława, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Uchwała Rady Gminy Oława nr LI/336/2018 z 29.03.2018r.
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

 

 

Liczba odwiedzin : 2703
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2006-11-03 19:26:00
Czas publikacji: 2018-09-04 13:16:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak