Zmiany w budżecie na 2007 rok 

 

Zmiany w budżecie na 2007 rok 

Na stronie odnajdą Państwo Uchwały Rady Gminy Oława oraz Zarządzenia Wójta Gminy Oława dotyczące zmian w budżecie na 2007 rok.

 Uchwała Rady Gminy Oława nr V/23/2007 z dnia 25.01.2007r. (236KB)
w sprawie zmian w budżecie gminy Oława na 2007 rok.
 Załacznik do uchwały V/23/2007 (602KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława nr rok 2007 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 39/2007 z dnia 31.01.2007r. (597KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2007 rok. Uchwała Rady Gminy Oława nr VI/33/2007 z dnia 26.02.2007r. (245KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2007 rok.
 Załącznik do uchwały nr VI/33/2007 (591KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na 2007 rok.


 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 48/2007 z dnia 28.02.2007r. (728KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2007 rok.
 Załącznik do zarządzenia nr 48/2007 (1581KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława nr ok 2007. Uchwała Rady Gminy Oława nr VII/38/2007 z dnia 30.03.2007r. (883KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2007r.
 Załącznik do uchwały nr VII/38/07 (1811KB)
Plan Zadań Inwestycyjnych gminy Oława na rok 2007. Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 68/2007 z dnia 30.03.2007r. (919KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2007 rok. Uchwała Rady Gminy Oława nr VIII/50/2007 z dnia 13.04.2007r. (85KB)
w sprawie zmian w budżecie gminy Oława na 2007 rok.
 Załącznik nr 1 do uchwały VIII/50/2007 (45KB)
Plan budżetu gminy Oława na 2007 rok. Przychody i rozchody.
 Załącznik nr 2 do uchwały VIII/50/2007 (125KB)
Prognoza kwoty długu gminy Oława i jego spłaty na lata 2007-2027. Uchwała Rady Gminy Oława nr IX/54/2007 z dnia 27.04.2007r. (291KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława za 2007 rok.
 Załącznik nr 1 do uchwały IX/54/2007 (44KB)
Plan budżetu gminy Oława na 2007 rok. Przychody i rozchody.
 Załącznik nr 2 do uchwały IX/54/2007 (575KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2007.
 Załącznik nr 3 do uchwały IX/54/2007 (626KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007-2009. Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 84/2007 z dnia 30.04.2007r. (227KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2007 rok. Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 103/2007 z dnia 31.05.2007r. (309KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2007 rok. Uchwała Rady Gminy Oława nr X/58/2007 z dnia 15.06.2007r. (380KB)
w sprawie zmian w budżecie gminy Oława na 2007 rok.
 Załącznik nr 1 do uchwały X/58/2007 (601KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2007 - Jednostka realizująca Urząd Gminy Oława
 Załącznik nr 1 do uchwały X/58/2007 (136KB) 
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2007 - Inne jednostki realizujące zadania.
 Załącznik nr 2 do uchwały X/58/2007 (1530KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007-2009 - Jednostka realizująca Urząd Gminy Oława
 Załącznik nr 2 do uchwały X/58/2007 (375KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007-2009 - Inne jednostki realizujące zadania. Uchwała Rady Gminy Oława nr X/66/2007 z dnia 15.06.2007r. (55KB)
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Oława na lata 2007-2009
 Załącznik nr 1 do uchwały X/66/2007 (1551KB)
Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2007-2012 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 119/2007 z dnia 29.06.2007r. (362KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2007 rok. Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 139/2007 z dnia 09.08.2007r. (189KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2007 rok. Uchwała Rady Gminy Oława nr XI/69/2007 z dnia 31.08.2007r. (316KB)
w sprawie zmian w budżecie gminy Oława na 2007 rok.
 Załącznik nr 1 do uchwały XI/69/2007 (541KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2007. Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 149/2007 z dnia 31.08.2007r. (278KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2007 rok. Uchwała Rady Gminy Oława nr XI/75/2007 z dnia 31.08.2007r. (56KB)
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego gminy Oława na lata 2007-2012
 Załącznik nr 1 do uchwały XI/75/2007 (530KB)
Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2007-2012 Uchwała Rady Gminy Oława nr XIII/80/2007 z dnia 28.09.2007r. (420KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2007 rok oraz zmiany uchwały nr XI/75/2007 z dnia 31.08.2007r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Inwestycyjnego gminy Oława na lata 2007-2012".
 Załącznik nr 1 do uchwały XIII/80/2007 (50KB)
Plan budżetu gminy Oława na 2007 rok. Przychody i rozchody.
 Załącznik nr 2 do uchwały XIII/80/2007 (117KB)
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.
 Załącznik nr 3 do uchwały XIII/80/2007 (457KB)
Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2007-2012.
 Załącznik nr 4 do uchwały XIII/80/2007 (545KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2007
 Załącznik nr 5 do uchwały XIII/80/2007 (329KB)
Prognoza kwoty długu gminy Oława i jego spłaty na lata 2007-2029 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 178/2007 z dnia 28.09.2007r. (376KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2007 rok. Uchwała Rady Gminy Oława nr XIV/94/2007 z dnia 18.10.2007r. (161KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2007 rok.
 Załącznik nr 1 do uchwały XIV/94/2007 (526KB)
Plan Zadań Inwestycyjnych gminy Oława na rok 2007.
 Załącznik nr 2 do uchwały XIV/94/2007 (323KB)
Prognoza kwoty długu gminy Oława i jego spłaty na lata 2007-2029.
 Załącznik nr 3 do uchwały XIV/94/2007 (41KB)
Przychody i rozchody.
 Załącznik nr 4 do uchwały XIV/94/2007 (394KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007-2009.
 Załącznik nr 4a do uchwały XIV/94/2007 (144KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007-2009 innych jednostek realizujących zadania. Uchwały Rady Gminy Oława nr XIV/95/2007 z dnia 18.10.2007r. (463KB)
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego gminy Oława na lata 2007-2012.
 Załącznik nr 1 do uchwały XIV/95/2007 (463KB)
Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2007-2012.
 Załącznik nr 2 do uchwały XIV/95/2007 (144KB)
Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2007-2012 innych jednostek realizujących zadania. Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 187/2007 z dnia 31.10.2007r. (461KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2007r. Uchwała Rady Gminy Oława nr XV/100/2007 z dnia 16.11.2007r. (260KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2007r.
 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/100/2007 (58KB)
Plan budżetu gminy Oława na 2007 rok. Przychody i rozchody.
 Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/100/2007 (520KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2007
 Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/100/2007. (436KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007-2009.
 Załącznik nr 3a do uchwały nr XV/100/2007 (141KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007-2009 innych jednostek realizujących zadania.
 Załącznik nr 4 do uchwały nr XV/100/2007 (325KB)
Prognoza kwoty długu gminy Oława i jego spłaty na lata 2007-2019. Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 200/2007 z dnia 30.11.2007r. (231KB)

w sprawie zmiany budżegu gminy Oława na 2007r. Uchwała Rady Gminy Oława nr XVI/122/2007 z dnia 21.12.2007r. (208KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2007r.
 Załącznik nr 1 do uchwały XVI/122/2007 (53KB)
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007r.
 Załącznik nr 2 do uchwały XVI/122/2007 (31KB)
Plan budżetu gminy Oława na 2007r. Przychody i rozchody.
 Załącznik nr 3 do uchwały XVI/122/2007 (306KB)
Plan Zadań Inwestycyjnych gminy Oława na rok 2007 Uchwała Rady Gminy Oława nr XVII/128/2007 z dnia 31.12.2007r. (322KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2007r.
 Załącznik nr 1 do uchwały XVII/128/2007 (309KB)
Plan Zadań Inwestycyjnych gminy Oława na rok 2007
 Załącznik nr 1 do uchwały XVII/128/2007 (80KB)
Plan Zadań Inwestycyjnych gminy Oława na rok 2007 - inne jednostki realizujące projekt. Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 215 z dnia 31.12.2007r. (148KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2007r.

 

Liczba odwiedzin : 533
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2007-02-28 14:29:00
Czas publikacji: 2007-02-28 14:29:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak