Zmiany w budżecie na 2008 rok 

 

Zmiany w budżecie na 2008 rok 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 29/2008 z dnia 29.02.2008r. (145KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2008 rok.


Uchwała Rady Gminy Oława nr XXI/139/2008 z dnia 12.03.2008r. (168KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2008 rok.
Załącznik nr 1 do uchwały XXI/139/2008 (226KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2008
Załącznik nr 1a do uchwały XXI/139/2008 (87KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2008 - inne jednostki realizujące zadania
Załącznik nr 2 do uchwały XXI/139/2008 (232KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010
Załącznik nr 2a do uchwały XXI/139/2008 (82KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010 - inne jednostki realizujące zadania


Uchwała Rady Gminy Oława nr XXI/140/2008 z dnia 12.03.2008r. (50KB)
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Oława na lata 2008-2012
Załącznik do uchwały XXI/140/2008 (411KB)
Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2008 - 2012 Gminy Oława
Załącznik do uchwały XXI/140/2008 (161KB)
Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2008 - 2012 Gminy Oława - Inne jednostki realizujące zadania


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 43/2008 z dnia 31.03.2008r. (154KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2008 rok.Uchwała Rady Gminy Oława nr XXII/149/2008 z dnia 11.04.2008r. (106KB)

w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2008 rok.
Załącznik nr 1 do uchwały XXII/149/2008 (272KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2008.
Załącznik nr 1a do uchwały XXII/149/2008 (99KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2008 - inne jednostki realizujące zadania.
Załącznik nr 2 do uchwały XXII/149/2008 (359KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010.
Załącznik nr 2a do uchwały XXII/149/2008 (143KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010 - inne jednostki realizujące zadania.
Załącznik nr 3 do uchwały XXII/149/2008 (29KB)
Plan przychodów i rozchodów na rok 2008.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 62/2008 z dnia 30.04.2008r. (155KB)

w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2008r.


Uchwała Rady Gminy Oława nr XXIV/160/2008 z dnia 12.05.2008r. (215KB)

w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2008 rok.
Załącznik nr 1 do uchwały XXIV/160/2008 (34KB)
Plan budżetu gminy Oława na 2008 rok. Przychody i rozchody.
Załącznik nr 2 do uchwały XXIV/160/2008 (255KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2008.
Załącznik nr 2a do uchwały XXIV/160/2008 (127KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2008. Inne jednostki realizujące zadania.
Załącznik nr 3 do uchwały XXIV/160/2008 (318KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010.
Załącznik nr 3a do uchwały XXIV/160/2008 (163KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010. Inne jednostki realizujące zadania.
Załącznik nr 4 do uchwały XXIV/160/2008 (80KB)
Plan przychodów i wydatków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oławie na 2008 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 71/2008 z dnia 30.05.2008r. (155KB)

w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2008 rok.Uchwała Rady Gminy Oława Nr XXV/169/2008 z dnia 9.06.2008r. (51KB)

w sprawie zmiany budżety gminy Oława na 2008 rok.
Załącznik nr 1 do uchwały XXV/169/2008 (256KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2008.
Załącznik nr 1a do uchwały XXV/169/2008 (130KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2008 - Inne jednostki realizujące zadania.
Załącznik nr 2 do uchwały XXV/169/2008 (318KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010.
Załącznik nr 2a do uchwały XXV/169/2008 (165KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010. Inne jednostki realizujące zadania.
Załącznik nr 3 do uchwały XXV/169/2008 (54KB)
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.


Uchwała Rady Gminy Oława Nr XXV/170/2008 z dnia 9.06.2008r. (60KB)
w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań inwestycyjnych.


Uchwała Rady Gminy Oława nr XXVII/180/2008 z dnia 30.06.2008r. (34KB)
w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/170/2008 z dnia 9.06.2008r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań inwestycyjnych.Uchwała Rady Gminy Oława nr XXVII/179/2008 z dnia 30.06.2008r. (137KB)

w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2008 rok.
Załącznik nr 1 do uchwały XXVII/179/2008 (254KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2008.
Załącznik nr 1a do uchwały XXVII/179/2008 (132KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2008 - Inne jednostki realizujące zadania
Załącznik nr 2 do uchwały XXVII/179/2008 (330KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010.
Załącznik nr 2a do uchwały XXVII/179/2008 (168KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010.
Załącznik nr 3 do uchwały XXVII/179/2008 (76KB)
Plan przychodów i wydatków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oławie na lata 2008 rok.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 89 z dnia 30.06.2008r. (151KB)

w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2008 roku.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 107 z dnia 31.07.2008r. (184KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2008 rok.


Uchwała Rady Gminy Oława nr XXVIII/184/08 z dnia 08.08.2008r. (242KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2008 rok.
Załącznik nr 1 do uchwały XXVIII/184/2008 (35KB)
Plan budżetu gminy Oława na 2008 rok. Przychody i rozchody.
Załącznik nr 2 do uchwały XXVIII/184/2008 (289KB)
Prognoza kwoty długu i spłat.
Załącznik nr 3 do uchwały XXVIII/184/2008 (277KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2008.
Załącznik nr 3a do uchwały XXVIII/184/2008 (138KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2008.
Załącznik nr 4 do uchwały XXVIII/184/2008 (375KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010.
Załącznik nr 4a do uchwały XXVIII/184/2008 (186KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010 - Inne jednostki realizujące zadania.
Załącznik nr 5 do uchwały XXVIII/184/2008 (79KB)
Plan przychodów i wydatków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oławie na 2008 rok.


Uchwała Rady Gminy Oława nr XXVIII/185/2008 z dnia 08.08.2008r. (30KB)
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Oława na lata 2008-2013.
Załącznik nr 1 do uchwały XXVIII/185/2008 (397KB)
Wieloletni Programy Inwestycyjny na lata 2008-2013.
Załącznik nr 1a do uchwały XXVIII/185/2008 (200KB)
Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2008-2013 - Inne jednostki realizujące zadania.


Uchwała Rady Gminy Oława nr XXVIII/186/2008 z dnia 08.08.2008r. (72KB)
w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań inwestycyjnych.


Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr IV/111/2008 z dnia 03.09.2008r. (151KB)
w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez gminę Oława pożyczek w łącznej wysokości 5.910.800 zł, wnioskowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z budową sieci kanalizacyjnych, których wysokość, w tym transz w poszczególnych latach oraz lata spłaty pożyczek, określiła Rady Gminy Oława w uchwale nr XXVIII/186/08 z 08.08.08r.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 113 z dnia 29.08.2008r. (145KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2008r.


 Uchwała Rady Gminy Oława Nr XXIX/193/2008 z 19.09.2008r. (300KB)
w sprawie zmiany budżetu Gminy Oława na 2008r.
 Załącznik nr 1 do uchwały XXIX/193/2008 (312KB)

Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2008.
 Załącznik nr 1a do uchwały XXIX/193/2008 (143KB)

Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2008 - Inne jednostki realizujące zadania.
 Załącznik nr 2 do uchwały XXIX/193/2008 (349KB)

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008 - 2010.
 Załącznik nr 2a do uchwały XXIX/193/2008 (172KB)

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008 - 2010 - Inne jednostki realizujące zadania.
 Załącznik nr 3 do uchwały XXIX/193/2008 (76KB)

Plan przychodów i wydatków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oławie na 2008 rok.
 Załącznik nr 4 do uchwały XXIX/193/2008 (75KB)

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok


 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 137/2008 z dnia 30.09.2008r. (262.8 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2008 rok.


 Uchwała Rady Gminy Oława nr XXX/202/2008 z dnia 09.10.2008r. (56KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2008 rok.
 Załącznik nr 1 do uchwały XXX/202/2008 (34KB)

Plan budżetu gminy Oława na 2008 rok. Przychody i rozchody.
 Załącznik nr 2 do uchwały XXX/202/2008 (321KB)

Prognoza kwoty długu i spłat.
 Załącznik nr 3 do uchwały XXX/202/2008 (297KB)

Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2008.
 Załącznik nr 3a do uchwały XXX/202/2008 (136KB)

Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2008. Inne jednostki realizujące zadania.
 Załącznik nr 4 do uchwały XXX/202/2008 (389KB)

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010.
 Załącznik nr 4a do uchwały XXX/202/2008 (176KB)

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010. Inne jednostki realizujące zadania.


 Uchwała Rady Gminy Oława nr XXX/203/2008 z dnia 09.10.2008r. (131KB)
w sprawie emisji obligacji gminy Oława oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.


 Informacja o sytuacji gminy Oława na okres spłaty (136KB)
Załącznik do wniosku RIO o wydanie opinii.


 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr IV/148/2008 z dnia 30.10.2008r. (165KB)
w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu przez gminę Oława obligacji o łącznej wartości nominalnej 1.500.000 zł, których zamiar i cel emisji określono w uchwale nr XXX/203/2008 Rady Gminy Oława z dnia 9.10.2008r. Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXI/209/2008 z 30.10.2008r. (204.6 KB)

w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2008 rok.
 Załącznik nr 1 do uchwały XXXI/209/2008 (314 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2008.
 Załącznik nr 1a do uchwały XXXI/209/2008 (135.5 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława nr rok 2008 - inne jednostki realizujące zadania.
 Załącznik nr 2 do uchwały XXXI/209/2008 (381.3 KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010.
 Załącznik nr 2a do uchwały XXXI/209/2008 (175.9 KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010 - inne jednostki realizujące zadania.
 Załącznik nr 3 do uchwały XXXI/209/2008 (83.5 KB)
Plan przychodów i wydatków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oławie na 2008 rok.
 Załącznik nr 4 do uchwały XXXI/209/2008 (47.2 KB)
Plan budżetu gminy Oława na 2008 rok. Przychody i rozchody.


 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 155/2008 z dnia 31.10.2008r. (201.8 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2008 rok. Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXII/220/2008 z dnia 25.11.2008r(252.2 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2008 rok.

 Załącznik nr 1 do uchwały XXXII/220/2008 (33.8 KB)
Plan budżetu gminy Oława na 2008 rok. Przychody i rozchody.

 Załącznik nr 2 do uchwały XXXII/220/2008 (319.7 KB)
Prognoza kwoty długu i spłat
.
 Załącznik nr 3 do uchwały XXXII/220/2008 (82.8 KB)
Plan przychodów i wydatków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oławie na 2008 rok.
 Załącznik nr 4 do uchwały XXXII/220/2008 (321.6 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2008.
 Załącznik nr 4a do uchwały XXXII/220/2008  (131.7 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2008. Inne jednostki realizujące zadania.
 Załącznik nr 5 do uchwały XXXII/220/2008 (378.1 KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010.
 Załącznik nr 5a do uchwały XXXII/220/2008 (168.5 KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010. Inne jednostki realizujące zadania.


 Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXII/221/2008 z dnia 25.11.2008r. (59KB)
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. "Etap Ib - budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Stanowice, Stanowice-lotnisko, Marcinkowice". Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 164/2008 z dnia 28.11.2008r. (237.3 KB)

w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2008 rok.


 Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIII/229/2008 z 28.11.2008r. (225.9 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2008 rok.
 Załącznik nr 1 do uchwały XXXIII/229/2008 (75.2 KB)
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.
 Załącznik nr 2 do uchwały XXXIII/229/2008 (306 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2008
 Załącznik nr 2a do uchwały XXXIII/229/2008 (134.1 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2008 - Inne jednostki realizujące zadania.
 Załącznik nr 3 do uchwały XXXIII/229/2008 (346 KB)
Limity wydatkow na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010.
 Załącznik nr 3a do uchwały XXXIII/229/2008 (163.4 KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010 - Inne jednostki realizujące zadania.


 Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr IV/182/2008 z dnia 4.12.2008r. (154KB)
w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez gminę Oława pożyczki w łącznej wysokości 15.565.000zł wnioskowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie zadania inwestycyjnego "Etap Ib - budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Stanowice, Stanowice-Lotnisko, Marcinkowice".


 Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIV/230/2008 z 18.12.2008r. (251.3 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2008r.
 Załącznik nr 1 do uchwały XXXIV/230/2008  (36.6 KB)
Plan budżetu gminy Oława na 2008 rok. Przychody i rozchody.
 Załącznik nr 2 do uchwały XXXIV/230/2008 (326.8 KB)
Prognoza kwoty długu i spłat
.
 Załącznik nr 3 do uchwały XXXIV/230/2008 (257.2 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2008.

 Załącznik nr 3a do uchwały XXXIV/230/2008 (133.6 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2008 - Inne jednostki realizujące zadania
 Załącznik nr 4 do uchwały XXXIV/230/2008  (292.3 KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010.

 Załącznik nr 4a do uchwały XXXIV/230/2008 (190.4 KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010 - Inne jednostki realizujące zadania.

 Załącznik nr 5 do uchwały XXXIV/230/2008 (73.9 KB)
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.

 Załącznik nr 6 do uchwały XXXIV/230/2008 (85.4 KB)
Plan przychodów i wydatków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oławie na 2008 rok. Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXV/236/2008 z dnia 30.12.2008r. (236.8 KB)

w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2008 rok.

 Załącznik nr 1 do uchwały XXXV/236/2008 (245.3 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2008.

 Załącznik nr 1a do uchwały XXXV/236/2008 (139 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2008 - Inne jednostki realizujące zadania
.
 Załącznik nr 2 do uchwały XXXV/236/2008 (354.7 KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010.

 Załącznik nr 2a do uchwały XXXV/236/2008 (173.2 KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010 - Inne jednostki realizujące zadania.

 Załącznik nr 3 do uchwały XXXV/236/2008 (72.6 KB)
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.

 Załącznik nr 4 do uchwały XXXV/236/2008 (92.9 KB)
Plan przychodów i wydatków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oławie na 2008 rok. Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 177/2008 z dnia 31.12.2008r. (347.7 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2008 rok.

 

Liczba odwiedzin : 558
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2008-03-17 09:45:00
Czas publikacji: 2008-03-17 09:45:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak