Insygnia gminy 

 
  
Zgodnie z §5 Statutu Gminy Oława:
  1. Insygniami gminy są herb i flaga.
    Herb gminy przedstawia czerwonego koguta w czarnym obrysie, zwróconego w prawo, stojącego z uniesioną nogą. Herb znajduje się w tarczy barwy złotej, z pasem szachowanym srebrno-czerwonym w czole.
  2. Barwami gminy są kolory: czerwony i złoty.
  3. Zasady używania insygniów zatwierdza Rada odrębną uchwałą.
  4. Insygnia podlegają ochronie prawnej.
  5. Zgodę na komercyjne używanie herbu wyraża wójt.

 
 Uchwała Rady Gminy Oława nr III/13/98 z 10.12.1998r. (116KB)
w sprawie ustanowienia wizerunku Herbu Gminy Oława.

Uchwała Rady Gminy Oława nr XV/72/2011 z 12.08.2011r. (72.7 KB)
w sprawie zasad i trybu używania Herbu Gminy Oława.
 


 
HERB MAŁY GMINY OŁAWA                 HERB WIELKI GMINY OŁAWA

Herb Mały Gminy Oława                             Herb Wielki Gminy Oława
 
Liczba odwiedzin : 1142
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2008-09-29 13:00:00
Czas publikacji: 2008-09-29 13:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak