Budżet na 2009 rok 

 

Budżet na 2009 rok 

 Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXV/237/08 z 30.12.2008r. (199.8 KB)
w sprawie budżetu gminy Oława na 2009 rok.
 Załącznik nr 1 do uchwały XXXV/237/08 (1.5 MB)
Plan budżetu gminy Oława na 2009 rok. Dochody.
 Załącznik nr 2 do uchwały XXXV/237/2008 (379.4 KB)
Plan budżetu gminy Oława na 2009 rok. Wydatki.
 Załącznik nr 3 do uchwały XXXV/237/08 (92.5 KB)
Plan budżetu gminy Oława na 2009 rok. Przychody i rozchody.
 Załącznik nr 4 do uchwały XXV/327/2008 (346.2 KB)
Prognoza kwoty długu i spłat.
 Załącznik nr 5 do uchwały XXXV/237/2008 (123.2 KB)
Plan przychodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2009.
 Załącznik nr 5a do uchwały XXXV/237/2008 (31.9 KB)
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2009 rok.
 Załącznik nr 6 do uchwały XXXV/237/2008 (65 KB)
Plan przychodów i wydatków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 2009 rok.
 Załącznik nr 7 do uchwały XXXV/237/2008 (61 KB)
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.
 Załącznik nr 8 do uchwały XXXV/237/2008 (37.3 KB)
Dotacje podmiotowe w 2009 roku.
 Załącznik nr 9 do uchwały XXXV/237/2008 (79.3 KB)
Dotacje celowe udzielone w 2009 roku dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych.
 Załącznik nr 10 do uchwały XXXV/237/2008 (288.4 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2009.
 Załącznik nr 10a do uchwały XXXV/237/2008 (144.8 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2009 - Inne jednostki realizujące zadania.
 Załącznik nr 10b do uchwały XXXV/237/2008 (61.9 KB)
Plan zakupów inwestycyjnych na 2009 rok.
 Załącznik nr 11 do uchwały XXXV/237/2008 (350.2 KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011.
 Załącznik nr 11a do uchwały XXXV/237/2008 (173.6 KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011 - Inne jednostki realizujące zadania.

 

 

Liczba odwiedzin : 409
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2008-12-31 11:08:10
Czas publikacji: 2008-12-31 11:08:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak