Uchwały i opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

 


 

 Uchwała Nr IV/176/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 2.12.2008r. (135.8 KB)
w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Oława projekcie budżetu gminy na 2009 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego.

 

 Uchwała Nr IV/177/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 2.12.2008r. (124.9 KB)
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania prognozowanego deficytu budżetu gminy Oława na 2009 rok oraz o prawidłowości prognozy kwoty długu załączonej do projektu uchwały budżetowej.

 

 Uchwała Nr IV/1/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10.02.2009r. (126.2 KB)
w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez gminę Oława kredytu krótkoterminowego w wysokości 900.000 zł, wnioskowanego na sfinansowanie występującego w ciągu 2009 roku przejściowego deficytu budżetu gminy. Uchwała Nr IV/102/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30.07.2009r. (252.4 KB)
w sprawie opinii o możliwości spłaty przez gminę Oława kredytu w wysokości 1.000.000 zł, wnioskowanego na sfinansowanie zakupu nieruchomości położonej w obrębie SKR Godzikowice celem włączenia jej do Wałbrzyskiej Specjlanej Strefy Ekonomicznej. Uchwała Nr IV/144/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8.09.2009r. (238.2 KB)

w sprawie opinii o przedłożonej przez wójta gminy Oława informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku.

 


 Uchwała Nr IV/47/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7.04.2010r. (191.2 KB)
w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Oława sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Oława za 2009 rok.

 

Liczba odwiedzin : 441
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2009-02-19 14:00:19
Czas publikacji: 2009-02-19 14:00:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak