Zmiany w budżecie na 2009 rok 

 

​ 

 Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVI/239/2009 z 26.01.2009r. (157.9 KB) 
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2009 rok.

 Załącznik nr 1 do uchwały XXXVI/239/2009  (270.5 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2009.
 Załącznik nr 1a do uchwały XXXVI/239/2009  (137.5 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2009 - Inne jednostki realizujące zadania.
 Załącznik nr 2 do uchwały XXXVI/239/2009  (327.8 KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 - 2011.
 Załącznik nr 2a do uchwały XXXVI/239/2009 (162.4 KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011 - Inne jednostki realizujące zadania.
 Załącznik nr 3 do uchwały XXXVI/239/2009 (63.7 KB)
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.


 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 9/2009 z 31.01.2009r. (92.5 KB)

w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2009 rok.

 
 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 16/2009 z 27.02.2009r. (78.2 KB)

w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2009 rok.


 Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVII/249/2009 z 27.02.2009r. (165.6 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2009 rok.
 Załącznik nr 1 do uchwały XXXVII/249/2009 (270.3 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2009
.
 Załącznik nr 1a do uchwały XXXVII/249/2009 (134.9 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2009 - Inne jednostki realizujące zadania.
 Załącznik nr 2 do uchwały XXXVII/249/2009 (320 KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011.

 Załącznik nr 2a do uchwały XXXVII/249/2009 (177.8 KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011 - Inne jednostki realizujące zadania.
 Załącznik nr 3 do uchwały XXXVII/249/2009 (61.3 KB)
Plan przychodów i wydatków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 2009 rok.


 Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVIII/256/2009 z 31.03.2009r. (187.7 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2009 rok.
 Załącznik nr 1 do uchwały XXXVII/256/2009 (265.8 KB)

Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2009.
 Załącznik nr 1a do uchwały XXXVII/256/2009 (131.6 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2009 - Inne jednostki realizujące zadania.
 Załącznik nr 1b do uchwały XXXVII/256/2009 (36.2 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2009 realizowanych ze środków pozabudżetowych (Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska).
 Załącznik nr 2 do uchwały XXXVII/256/2009 (256.2 KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 - 2011.
 Załącznik nr 2a do uchwały XXXVII/256/2009 (189.3 KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011 - Inne jednostki realizujące zadania.
 Załącznik nr 3 do uchwały XXXVIII/256/2009 (57.3 KB)
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.


 

 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 33/2009 z 31.03.2009r. (92.7 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2009 rok.


 Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIX/264/2009 z 28.04.2009r. (199 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2009 rok.
 Załącznik nr 1 do uchwały XXXIX/264/2009 (33.1 KB)
Plan Budżetu gminy Oława na 2009 rok. Przychody i rozchody.
 Załącznik nr 2 do uchwały XXXIX/264/2009 (277.7 KB)

Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2009.

 Załącznik nr 2a do uchwały XXXIX/264/2009 (132 KB)

Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2009. Inne jednostki realizujące zadania.

 Załącznik nr 3 do uchwały XXXIX/264/2009 (319.3 KB)

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011.

 Załącznik nr 3a do uchwały XXXIX/264/2009 (168.2 KB)

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011.


 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 47/2009 z 30.04.2009r. (110.1 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2009 rok.


 Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXX/270/2009 z 28.05.2009r. (135.4 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2009 rok.
 Załącznik nr 1 do uchwały XXXX/270/2009 (281.8 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2009.
 Załącznik nr 1a do uchwały XXXX/270/2009 (136.5 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2009. Inne jednostki realizujące zadania.
 Załącznik nr 1b do uchwały XXXX/270/2009 (37.5 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2009 realizowanych ze środków pozabudżetowych (Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska).
 Załącznik nr 2 do uchwały XXXX/270/2008 (322.4 KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011.
 Załącznik nr 2a do uchwały XXXX/270/2009 (164.5 KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011. Inne jednostki realizujące zadania.
 Załącznik nr 3 do uchwały XXXX/270/2009 (61.1 KB)
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na 2009 rok.

 
 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 70/2009 z 29.05.2009r. (148.9 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2009 rok.


 Uchwała Rady Gminy Oława nr XLI/274/2009 z 30.06.2009r.(221 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2009 rok.
 Załącznik nr 1 do uchwały XLI/274/2009 (300.8 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2009.
 Załącznik nr 1a do uchwały XLI/274/2009 (142.3 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2009. Inne jednostki realizujące zadania.
 Załącznik nr 1b do uchwały XLI/274/2009 (51 KB)
Plan zdań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2009 realizowanych ze środków pozabudżetowych (Gminny Fundusz Ochrony Środowiska)
 Załącznik nr 2 do uchwały XLI/274/2009 (331.9 KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011.
 Załącznik nr 2a do uchwały XLI/274/2009 (148.1 KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011.
 Załącznik nr 3 do uchwały XLI/274/2009 (64.6 KB)
Plan przychodów i wydatków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 2009 rok.
 Załącznik nr 4 do uchwały XLI/274/2009 (22.8 KB)
Plan budżetu gminy Oława na 2009 rok. Przychody i rozchody.
 Załącznik nr 5 do uchwały XLI/274/2009 (297.7 KB)
Prognoza kwoty długu i spłat.


 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 85/2009 z 26.06.2009r. (131.5 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2009 rok.


 Uchwała Rady Gminy Oława nr XLI/281/2009 z 30.06.2009r. (49 KB)
w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zakupu inwestycyjnego pn. "Nabycie nieruchomości od SKR Godzikowice celem włączenia jej do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej".

 

 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 98/2009 z 31.07.2009r. (177.7 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2009 rok.


 Uchwała Rady Gminy Oława nr XLIV/289/2009 z 28.08.2009r.(162.9 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2009 rok.

 Załącznik nr 1 do uchwały XLIV/289/2009 (260.4 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2009
 Załącznik nr 1a do uchwały XLIV/289/2009 (130.2 KB)
Planowane wydatki majątkowe gminy Oława na 2009r. o charakterze dotacyjnym, dotyczy innych jednostek realizujących zadania.
 Załącznik nr 1b do uchwały XLIV/289/2009 (40.5 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2009 realizowanych ze środków pozabudżetowych (Gminny Fundusz Ochrony Środowiska).
 Załącznik nr 2 do uchwały XLIV/289/2009 (309.6 KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011.
 Załącznik nr 2a do uchwały XLIV/289/2009 (167.4 KB)
Limity wydatków majątkowych gminy Oława o charakterze dotacyjnym na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011.
 Załącznik nr 3 do uchwały XLIV/289/2009 (65.8 KB)
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.

 
 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 107/2009 z 31.08.2009r. (150.1 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2009 rok.


 Uchwała Rady Gminy Oława nr XLV/294/2009 z 25.09.2009r. (391.6 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2009 rok.
 Załącznik nr 1 do uchwały XLV/294/2009 (28.1 KB)
Plan budżetu gminy Oława na 2009 rok. Przychody i rozchody.
 Załącznik nr 2 do uchwały XLV/294/2009 (280.9 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2009.
 Załącznik nr 2a do uchwały XLV/294/2009 (239 KB)
Wydatki majątkowe gminy Oława na rok 2009 o charakterze dotacyjnym - inne jednostki realizujące zadania.
 Załącznik nr 2b do uchwały XLV/294/2009 (35.8 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2009 realizowanych ze środków pozabudżetowych (Gminny Fundusz Ochrony Środowiska).
 Załącznik nr 3 do uchwały XLV/294/2009 (321.5 KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011.
 Załącznik nr 3a do uchwały XlV/294/2009 (188 KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011 - inne jednostki realizujące zadania.
 Załącznik nr 4 do uchwały XIV/294/2009 (65.1 KB)
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.
 Załącznik nr 5 do uchwały XIV/294/2009 (66.9 KB)
Plan przychodów i wydatków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 2009 rok.Uchwała Rady Gminy Oława nr XLV/297/2009 z 25.09.2009r. (28.6 KB)

w sprawie zabezpieczenia w budżecie gminy Oława na rok 2010 środków finansowanych na realizację inwestycji drogowej na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego w m. Godzikowice

 


 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 124/2009 z 30.09.2009r. (185.8 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2009 rok.

 

 Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVI/303/2009 z 29.10.2009r. (226.3 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2009 rok.
 Załącznik nr 1 do uchwały XLVI/303/2009 (26.8 KB)
Przychody i rozchody.
 Załącznik nr 2 do uchwały XLVI/303/2009 (279.7 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na 2009 rok.
 Załącznik nr 2a do uchwały XLVI/303/2009 (256.1 KB)
Wydatki majątkowe gminy Oława na 2009 rok o charakterze dotacyjnym. Inne jednostki realizujące zadania.
Załącznik nr 2b do uchwały XLVI/303/2009

 Załącznik nr 2b do uchwały XLVI/303/2009 (38.5 KB)
Plan zdań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2009 realizowanych ze środków pozabudżetowych (Gminny Fundusz Ochrony Środowiska).
 Załącznik nr 3 do uchwały XLVI/303/2009 (326.3 KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011.
 Załącznik nr 3a do uchwały XLVI/303/2009 (186.7 KB)
Limity wydatków majątkowych gminy Oława o charakterze dotacyjnym na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011.
 Załącznik nr 4 do uchwały XLVI/303/2009 (65.2 KB)
Plan przychodów i wydatków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 2009 rok.

 

 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 134/2009 z 30.10.2009r. (237.2 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2009 rok.

 


 Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVII/309/2009 z 10.11.2009r. (43.4 KB)
zmieniająca uchwałę nr XLI/281/2009 Rady Gminy Oława z dnia 30.06.2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zakupu inwestycyjnego pn. "Nabycie nieruchomości od SKR Godzikowice celem włączenia jej do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej".

 

 Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVII/309/2009 (43.4 KB)
zmieniająca uchwałę nr  XLI/281/2009  Rady Gminy Oława z dnia 30.06.2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zakupu inwestycyjnego pn. "Nabycie nieruchomości od SKR Godzikowice celem włączenia jej do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej".


 Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVIII/310/2009 z 27.11.2009r. (228.5 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2009 rok.
 Załącznik nr 1 do uchwały XLVIII/310/2009 (27.6 KB)
Plan budżetu gminy Oława na 2009 rok. Przychody i rozchody.
 Załącznik nr 2 do uchwały XLVIII/310/2009 (112.4 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2009.
 Załącznik nr 2a do uchwały XLVIII/310/2009 (166.9 KB)
Wydatki majątkowe gminy Oława na rok 2009 o charakterze dotacyjnym. Dotyczy innych jednostek realizujących zadania.
 Załącznik nr 2b do uchwały XLVIII/310/2009 (34.1 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2009 realizowanych ze środków pozabudżetowych (Gminny Fundusz Ochrony Środowiska).
 Załącznik nr 2c do uchwały XVIII/310/2009 (35.3 KB)
Dotacja gminy Oława na wspólne przedsięwzięcia realizowane ze starostwem powiatowym w Oławie.
 Załącznik nr 3 do uchwały XLVIII/310/2009 (212.7 KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011.
 Załącznik nr 3a do uchwały XLVIII/310/2009 (179.8 KB)
Limity wydatków majątkowych gminy Oława o charakterze dotacyjnym na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011.
 Załącznik nr 4 do uchwały XLVIII/310/2009 (69.1 KB)
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.

 

 Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVIII/311/2009 z 27.11.2009r. (42.6 KB)
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Oława nr  XXIX/309/2005 z 27.05.2005r. w sprawie poręczenia pożyczki na dofinansowanie inwestycji pod nazwą "Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Oława dla miejscowości: Bystrzyca, Janików, Stary Otok, Stary Górnik" dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu.

 

 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 152/2009 z 30.11.2009r. (184.3 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2009 rok.

 

 Uchwała Rady Gminy Oława nr XLIX/320/2009 z 11.12.2009r. (221 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2009 rok.
 Załącznik nr 1 do uchwały XLIX/320/2009 (106.8 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2009
 Załącznik nr 1a do uchwały XLIX/320/2009 (181.4 KB)
Wydatki majątkowe gminy Oława na rok 2009 o charakterze dotacyjnym. Dotyczy innych jednostek realizujących zadania.

 Załącznik nr 1b do uchwały XLIX/320/2009 (36.1 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2009 realizowanych ze środków pozabudżetowych (Gminny Fundusz Ochrony Środowiska).
 Załącznik nr 1c do uchwały XLIX/320/2009 (35.6 KB)
Dotacja gminy Oława na wspólne przedsięwzięcia realizowane ze starostwem powiatowym w Oławie.
 Załącznik nr 2 do uchwały XLIX/320/2009 (213 KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011.
 Załącznik nr 2a do uchwały XLIX/320/2009 (183.3 KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011. Inne jednostki realizujące zadania.
 Załącznik nr 3 do uchwały XLIX/320/2009 (66.8 KB)
Plan przychodów i wydatków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 2009 rok.
 Załącznik nr 4 do uchwały XLIX/320/2009 (65.2 KB)
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.

 

 Uchwała Rady Gminy Oława nr L/326/2009 z 31.12.2009r. (457.3 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2009 rok.
 Załącznik nr 1 do uchwały L/326/2009 (112.1 KB)
Plan zadań inwestycyjnych
 Załącznik nr 1a do uchwały L/326/2009 (153.3 KB)
Wydatki majątkowe gminy Oława na rok 2009 o charakterze dotacyjnym. Dotyczy innych jednostek realizujących zadania.
 Załącznik nr 1b do uchwały L/326/2009 (40 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2009 realizowanych ze środków pozabudżetowych (Gminny Fundusz Ochrony Środowiska).
 Załącznik nr 1c do uchwały L/326/2009 (36 KB)
Dotacja gminy Oława na wspólne przedsięwzięcia realizowane ze Starostwem Powiatowym w Oławie.
 Załącznik nr 2 do uchwały L/326/2009 (212.8 KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011.
 Załącznik nr 2a do uchwały L/326/2009 (180.6 KB)
Limity wydatków majątkowych gminy Oława o charakterze dotacyjnym na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011.
 Załącznik nr 3 do uchwały L/326/2009 (63.7 KB)
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.
 Załącznik nr 4 do uchwały L/326/2009 (66.8 KB)

Plan przychodów i wydatków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 2009 rok.


 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 167/2009 z 31.12.2009r. (256.9 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2009 rok.

 

Liczba odwiedzin : 545
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2009-03-10 09:22:32
Czas publikacji: 2009-03-10 09:22:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak