Podmioty świadczące usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

 

 

Zgodnie z art. 7 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wymaga zezwolenia na świadczenie takich usług. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest regularne opróżnianie swojego zbiornika bezodpływowego, a usługi w tym zakresie mogą być świadczone tylko przez uprawnionych przedsiębiorców.

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia Wójta Gminy Oława na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych został zamieszczony poniżej i będzie na bieżąco aktualizowany.

 

Załączniki

Rejestr podmiotów - ścieki bytowe.2018.02.07.pdf

Data: 2018-02-07 13:49:10 Rozmiar: 508.83k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 405
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Artur Batór
Osoba odpowiedzialna za informację : Artur Batór
Czas wytworzenia: 2009-08-27 09:43:34
Czas publikacji: 2018-02-07 13:48:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak