Podmioty świadczące usługi komunalne na terenie gminy Oława 

 

 

Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:

1) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

2) ochrony przed bezdomnymi zwierzetami,

3) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok i ich częśći,

wymaga zezwolenia na świadczenie takich usług.

 

Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest regularne opróżnianie swojego zbiornika bezodpływowego, a usługi w tym zakresie mogą być świadczone tylko przez uprawnionych przedsiębiorców.

 

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia Wójta Gminy Oława na świadczenie usług komunalnych, w tym na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych, został zamieszczony poniżej i będzie na bieżąco aktualizowany.

 

Załączniki

Rejestr podmiotów - usługi komunalne.xlsx

Data: 2019-01-15 07:10:56 Rozmiar: 13.17k Format: .xlsx Pobierz

Rejestr podmiotów - usługi komunalne 15.01.2019.pdf

Data: 2019-01-15 07:14:56 Rozmiar: 290.22k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 493
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Artur Batór
Osoba odpowiedzialna za informację : Artur Batór
Czas wytworzenia: 2009-08-27 09:43:34
Czas publikacji: 2019-01-15 07:14:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak