Uchwały i opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

 

Uchwały i opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

 Uchwała Nr IV/86/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 11.04.2011r. (259.9 KB)
w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Oława sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.

 Uchwała Nr IV/172/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z 13.09.2010 r.  (152.5 KB)

w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Oława informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku.

 

 Uchwała Nr IV/198/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z 7.12.2009r.
 (148.1 KB)

w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Oława projekcie budżetu na rok 2010 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego.


 Uchwała Nr IV/201/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z 7.12.2009r. (185.1 KB)

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania prognozowanego deficytu budżetu gminy Oława na rok 2010 oraz o prawidłowości prognozy kwoty długu załączonej do projektu uchwały budżetowej.

 

Liczba odwiedzin : 501
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Skarbnik Gminy Danuta Król
Czas wytworzenia: 2009-12-16 14:41:11
Czas publikacji: 2009-12-16 14:41:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak