Zmiany w budżecie na 2010 r. 

 


​ 

 Uchwała Rady Gminy Oława nr LI/330/2010 z 29.01.2010r. (111.9 KB)
w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.
 Załącznik nr 1 do uchwały LI/330/2010 (84.1 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2010
 Załącznik nr 1a do uchwały LI/330/2010 (69.7 KB)
Wydatki majątkowe gminy Oława na rok 2010 o charakterze dotacyjnym - inne jednostki realizujące zadania.
 Załącznik nr 1b do uchwały LI/330/2010 (27.6 KB)
Plan zdań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2010 realizowanych ze środków pozabudżetowych (Gminny Fundusz Ochrony Środowiska)
 Załącznik nr 1c do uchwały LI/330/2010 (30.7 KB)
Dotacja gminy Oława na wspólne przedsięwzięcia realizowane ze Starostwem Powiatowym w Oławie
 Załącznik nr 2 do uchwały LI/330/2010 (262.1 KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012
 Załącznik nr 2a do uchwały LI/330/2010 (176.2 KB)
Limity wydatków majątkowych gminy Oława o charakterze dotacyjnym na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012 - inne jednostki realizujące zadania.Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 19/2010 z 29.01.2010 r.  (76.8 KB)
w sprawie zmiany budżetu Gminy Oława na 2010 rok.

 Uchwała Rady Gminy Oława nr LII/333/2010 z 26.02.2010r. (139.7 KB)
w sprawie zmiany w budżecie na 2010 rok.
 Załącznik nr 1 do uchwały LII/333/2010 (23.8 KB)
Plan przychodów i rozchodów na 2010 rok.
 Załącznik nr 2 do uchwały LII/333/2010 (88.9 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2010.
 Załącznik nr 2a do uchwały LII/333/2010 (69 KB)
Wydatki majątkowe gminy Oława na rok 2010 o charakterze dotacyjnym. Inne jednostki realizujące zadania.
 Załącznik nr 2b do uchwały LII/333/2010 (29.5 KB)
Dotacja gminy Oława na wspólne przedsięwzięcia realizowane ze starostwem powiatowym.
 Załącznik nr 3 do uchwały LII/333/2010 (222 KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012.
 Załącznik nr 3a do uchwały LII/333/2010 (143.6 KB)
Limity wydatków majątkowych gminy Oława o charakterze dotacyjnym na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012

 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 44/2010 z 26.02.2010 r.  (132.1 KB)

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Oława na 2010 rok.

 Uchwała Rady Gminy Oława nr LIII/337/2010 z 26.03.2010r. (118.1 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2010 rok.
 Załącznik nr 1 do uchwały LIII/337/2010 (94.9 KB)
Plan Zadań Inwestycyjnych Gminy Oława na rok 2010.
 Załącznik nr 1a do uchwały LIII/337/2010 (121.6 KB)
Wydatki majątkowe gminy Oława na rok 2010 o charakterze dotacyjnym. Dotyczy innych jednostek realizujących zadania.
 Załącznik nr 1b do uchwały LIII/337/2010 (29.4 KB)
Dotacje gminy Oława na wspólne przedsięwzięcia realizowane ze starostwem powiatowym.

 Załącznik nr 2 do uchwały LIII/337/2010 (274.3 KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012.

 Załącznik nr 2a do uchwały LIII/337/2010 (191.5 KB)
Limity wydatków majątkowych gminy Oława o charakterze dotacyjnym na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012.

 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 62/2010 z 31.03.2010 r. (129.1 KB)
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Oława na 2010 rok.

 Uchwała Rady Gminy Oława nr LIV/351/2010 z 29.04.2010 r. (276.5 KB)
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Oława na 2010 rok.
 Załącznik nr 1 do uchwały LIV/351/2010  (109.5 KB)
Plan zadań inwestycyjnych Gminy Oława na rok 2010.
 Załącznik 1a do uchwały LIV/351/2010  (100.2 KB)
Wydatki majątkowe gminy Oława na rok 2010 o charakterze dotacyjnym. Dotyczy innych jednostek realizujących zadania.
 Załącznik nr 1b do uchwały LIV/351/2010  (35.3 KB)
Dotacja gminy Oława na wspólne przedsięwzięcia realizowane ze Starostwem Powiatowym w Oławie.
 Załącznik nr 2 do uchwały LIV/351/2010 (283.2 KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012.
 Załącznik nr 2a do uchwały LIV/351/2010  (179.3 KB)
Limity wydatków majątkowych gminy Oława o charakterze dotacyjnym na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012.
 Załącznik nr 3 do uchwały LIV/351/2010  (118.6 KB)
Plan przychodów i kosztów na rok 2010 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 74/2010 z 30.04.2010 r.  (152.8 KB)
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Oława na 2010 rok.

 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 83/2010 z 13.05.2010 r.  (110.2 KB)
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Oława na 2010 rok.


 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 88/2010 z 24.05.2010 r. (163.8 KB)
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Oława na 2010 rok.Uchwała Rady Gminy Oława nr LV/356/2010 z 31.05.2010 r.  (122.5 KB)
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Oława na 2010 rok.
 Załącznik nr 1 do uchwały LV/356/2010  (33.5 KB)
Plan przychodów i rozchodów na 2010 rok
.

 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 92/2010 z 31.05.2010 r. (101.3 KB)
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Oława na 2010 rok.


 Uchwała Rady Gminy Oława nr LVI/362/2010 z 17 czerwca 2010 r.  (166.6 KB)

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Oława na 2010 rok.

 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 117/2010 z 21.06.2010 r.  (69.5 KB)
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Oława na 2010 rok.

 Uchwała Rady Gminy Oława nr LVII/363/2010 z 29.06.2010 r.  (74 KB)
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Oława na 2010 rok.

 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 119/2010 z 30.06.2010 r. (140.2 KB)
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Oława na 2010 rok.

 Uchwała Rady Gminy Oława nr LVIII/367/2010 z 01.07.2010 r. (63.5 KB)
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Oława na 2010 rok.
 Załącznik nr 1 do uchwały LVIII/367/2010 (98.9 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Olawa na rok 2010.
 Załącznik nr 1a do uchwały LVIII/367/2010 (100 KB)
Wydatki majątkowe gminy Oława na rok 2010 o charakterze dotacyjnym (inne jednostki realizujące).
 Załącznik nr 1b do uchwały LVIII/367/2010  (31.4 KB)
Dotacje gminy Oława na wspólne przedsięwzięcia realizowane ze starostwem powiatowym.

 Załącznik nr 2 do uchwały LVIII/367/2010 (245 KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012.
 Załącznik nr 2a do uchwały LVIII/367/2010  (165 KB)
Limity wydatków majątkowych gminy Oława o charakterze dotacyjnym na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012.
 Załącznik nr 3 do uchwały LVIII/367/2010  (116.7 KB)
Plan przychodów i kosztów na rok 2010 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.


 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 126/2010 z 07.07.2010 r. (48.2 KB)
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Oława na 2010 rok.

 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 131/2010 z 19.07.2010 r. (58.7 KB)
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Oława na 2010 rok.

 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 144/2010 z 30.07.2010 r.  (108 KB)
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Oława na 2010 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 153/2010 z 19.08.2010 r. (90.1 KB)
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Oława na 2010 rok.

Korekta do Zarządzenia nr 153/2010 Wójta Gminy Oława z 19.08.2010 r. (19.8 KB)
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Oława na 2010 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 163/2010 z 31.08.2010 r. (94.1 KB)
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Oława na 2010 rok. Uchwała Rady Gminy Oława nr LIX/368/2010 z 31.08.2010 r. (216.3 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2010 rok.
 Załącznik nr 1 do uchwały LIX/368/2010 (101.4 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2010r.
 Załącznik nr 1a do uchwały LIX/368/2010  (101.2 KB)
Wydatki majątkowe gminy Oława na rok 2010 o charakterze dotacyjnym (inne jednostki realizujące).
Załącznik nr 1b do uchwały LIX/368/2010  (33.8 KB)
Dotacja gminy Oława na wspólne przedsięwzięcia realizowane ze starostwem powiatowym w Oławie.
 Załącznik nr 2 do uchwały LIX/368/2010 (252.8 KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012 gmina Oława.
 Załącznik nr 2a do uchwały LIX/368/2010  (153.3 KB)
Limity wydatków majątkowych gminy Oława o charakterze dotacyjnym na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012.
 Załącznik nr 3 do uchwały LIX/368/2010  (89.8 KB)
Plan przychodów i kosztów na rok 2010 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

 Uchwała Rady Gminy Oława nr LX/381/2010 z 30.09.2010 r. (255.1 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2010 rok.
 Załącznik nr 1 do uchwały nr LX/381/2010  (104 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2010.
 Załącznik nr 1a do uchwały nr LX/381/2010 (105.5 KB)
Wydatki majątkowe gminy Oława na rok 2010 o charakterze dotacyjnym (inne jednostki realizujące).
 Załącznik nr 1b do uchwały nr LX/381/2010 (33 KB)
Dotacja gminy Oława na wspólne przedsięwzięcia realizowane ze starostwem powiatowym.
 Załącznik nr 2 do uchwały nr LX/381/2010 (274.3 KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012.
 Załącznik nr 2a do uchwały nr LX/381/2010 (150.6 KB)
Limity wydatków majątkowych gminy Oława o charakterze dotacyjnym na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012.

 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 173/2010 z 30.09.2010 r. (152.5 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Olawa na 2010 rok.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 176/2010 z 04.10.2010 r. (82.4 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2010 rok.

 Uchwała Rady Gminy Oława nr LXI/389/2010 z 15.10.2010 r. (169.4 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2010 rok.
 Załącznik nr 1 do uchwały nr LXI/389/2010 (32.3 KB)
Budżet gminy Oława - plan przychodów i rozchodów na 2010 rok.
 Załącznik nr 2 do uchwały nr LXI/389/2010  (115.7 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2010.
 Załącznik nr 2a do uchwały nr LXI/389/2010  (119.5 KB)
Wydatki majątkowe gminy Oława na rok 2010 o charakterze dotacyjnym (inne jednostki realizujące).
 Załącznik nr 2b do uchwały nr LXI/389/2010  (32.5 KB)
Dotacja gminy Oława na wspólne przedsięwzięcia realizowane ze starostwem powiatowym.
 Załącznik nr 3 do uchwały nr LXI/389/2010  (265.6 KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012.
 Załącznik nr 3a do uchwały nr LXI/389/2010 (161.6 KB)
Limity wydatków majątkowych gminy Oława o charakterze dotacyjnym na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012.

 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 184/2010 z 18.10.2010 r. (107.5 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2010 rok.

 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 188/2010 z 22.10.2010 r. (63.6 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2010 rok.

Uchwała Rady Gminy Oława nr LXII/392/2010 z 29.10.2010 r. (113.1 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2010 rok.

 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 196/2010 z 29.10.2010 r. (247.5 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2010 r.

 Uchwała Rady Gminy Oława nr LXIII/396/2010 z 10.11.2010 r.  (72.3 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2010 rok.
 Załącznik nr 1 do uchwały nr LXIII/369/2010  (116.5 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2010.
 Załącznik nr 1a do uchwały nr LXIII/396/2010  (100.5 KB)
Wydatki majątkowe gminy Oława na rok 2010 o charakterze dotacyjnym (inne jednostki realizujace).
 Załącznik nr 1b do uchwały nr LXIII/396/2010  (33.1 KB)
Dotacja gminy Oława na wspólne przedsięwzięcia realizowane ze starostwem powiatowym.
 Załącznik nr 2 do uchwały nr LXIII/396/2010  (262.9 KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012.
 Załącznik nr 2a do uchwały nr LXIII/396/2010  (153.2 KB)
Limity wydatków majątkowych gminy Oława o charakterze dotacyjnym na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012.
 Załącznik nr 3 do uchwały nr LXIII/396/2010 (93.2 KB)
Plan przychodów i kosztów na rok 2010 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 206/2010 z 18.11.2010 r.  (99.9 KB)

w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2010 rok.

 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 211/2010 z 30.11.2010 r.  (352.1 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2010 rok.

 Uchwała Rady Gminy Oława nr III/4/2010 z 21.12.2010 r.  (334.9 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2010 rok.
 Załącznik nr 1 do uchwały nr III/4/2010 (110.4 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2010.
 Załącznik nr 1a do uchwały nr III/4/2010 (102.5 KB)
Wydatki majątkowe gminy Oława na rok 2010 o charakterze dotacyjnym (inne jednostki realizujące).
 Załącznik nr 1b do uchwały nr III/4/2010 (31.4 KB)
Dotacja gminy Oława na wspólne przedsięwzięcia realizowane ze starostwem powiatowym.
 Załącznik nr 2 do uchwały nr III/4/2010 (260.6 KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012.
 Załącznik nr 2a do uchwały nr III/4/2010 (161.5 KB)
Limity wydatków majątkowych gminy Oława o charakterze dotacyjnym na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012.
 Załącznik nr 3 do uchwały nr III/4/2010 (147.6 KB)
Plan przychodów i kosztów na rok 2010 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

 Uchwała Rady Gminy Oława nr IV/7/2010 z 30.12.2010 r. (221.8 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2010 rok.
 Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/7/2010 (64.5 KB)
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
 Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/7/2010  (113 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na rok 2010.
 Załącznik nr 2a do uchwały nr IV/7/2010 (75.7 KB)
Wydatki majątkowe gminy Oława na rok 2010 o charakterze dotacyjnym (inne jednostki realizujące).
 Załącznik nr 2b do uchwały nr IV/7/2010  (31.4 KB)
Dotacja gminy Oława na wspólne przedsięwzięcia realizowane ze starostwem powiatowym.
 Załącznik nr 3 do uchwały nr IV/7/2010 (264.2 KB)
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012.
 Załącznik nr 3a do uchwały nr IV/7/2010 (167.6 KB)
Limity wydatków majątkowych gminy Oława o charakterze dotacyjnym na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012.
 Załącznik nr 4 do uchwały nr IV/7/2010 (145.6 KB)
Plan przychodów i kosztów na rok 2010 Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 224/2010 z 31.12.2010 r.  (248.4 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2010 rok.

 

Liczba odwiedzin : 505
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Malwina Burdziakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Witkowski
Czas wytworzenia: 2010-03-05 12:10:22
Czas publikacji: 2010-03-05 12:10:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak