Sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok  

 


​ 

Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Oława za I kwartał 2010 r. 
Rb-NDS (101.9 KB)
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
 Rb-27S  (552.4 KB)
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
 Rb-28S (1.2 MB)
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
 Rb-N (118.5 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
 Rb-Z  (145.4 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
 Rb-50  (663.8 KB)
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
 Rb-50 (584.9 KB)
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
 Rb-27ZZ  (418.5 KB)
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
 Rb-N (73.8 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - zbiorczo
 Rb-Z (69.9 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - zbiorczo


Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Oława za II kwartał 2010 r.

 Rb-NDS (102.2 KB)
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
 Rb-27S  (568.6 KB)
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
Rb-28S  (1.3 MB)
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
 Rb-N  (123 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
 Rb-Z  (145.9 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
 Rb-50 (252.7 KB)
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
 Rb-50  (232.4 KB)
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
 Rb-27ZZ  (184 KB)
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
 Rb-30S  (194.3 KB)
Półroczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych


Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Oława za III kwartał 2010 r.

 Rb-NDS  (77.9 KB)
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
 Rb-27S (508.9 KB)
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
 Rb-28S (1.2 MB)
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
 Rb-N (117.8 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktytów finansowych
 Rb-Z  (130.4 KB)
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
 Rb-50 (215.2 KB)
Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
 Rb-50  (231.7 KB)
Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
 Rb-27ZZ (157.4 KB)
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

 

Wstępna informacja z wykonania budżetu gminy Oława w 2010 roku - po sprawozdaniach Rb-27S i Rb-28S

 Wstępna informacja z wykonania budżetu gminy Oława w 2010r. (174.2 KB)

 Rb-27S (465.2 KB)
Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

 Rb-28S (1023.4 KB)
Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

 

Tabelaryczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Oława za IV kwartał 2010 r.

 Rb-NDS   (67.4 KB)
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
 Rb-27S (527.9 KB)
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
 Rb-28S (1.1 MB)
Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
 Rb-PDP (60.7 KB)
Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych
 Rb-ST (47.2 KB)
Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych
 Rb-Z  (123.3 KB)
Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
 Rb-UZ (351.1 KB)
Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych
 Rb-N (96.6 KB)
Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
 Rb-UN (44.9 KB)
Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej
 Rb-30S (153.1 KB)
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych
 Rb-50 (256.8 KB)
Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
 Rb-50 (302.2 KB)
Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
 Rb-27ZZ (143.3 KB)
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

 

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Oława za 2010 rok

 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 47/2011 z 28.03.2011r. (26.7 KB)
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za 2010 rok.

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia 47/2011 (444.7 KB)
Wykonanie budżetu gminy Oława za 2010 rok. Dochody.

 Załącznik nr 2 do Zarządzenia 47/2011 (861.2 KB)
Wykonanie budżetu gminy Oława za 2010 rok. Wydatki.

 Załącznik nr 3 do Zarządzenia 47/2011 (23.5 KB)
Wykonanie budżetu gminy Oława za 2010 rok. Przychody i rozchody.

 Załącznik do Zarządzenia 47/2011 (2 MB)
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Oława za 2010 rok.

 Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok. (236.5 KB)
Informacja z realizacji inwestycji gminy Oława w 2010 roku. Jednostka realizująca - Urząd Gminy Oława.

 Załącznik nr 1a do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok. (101.3 KB)
Realizacja zadań inwestycyjnych w 2010 roku.

 Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok. (88.5 KB)
Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za 2010 rok

 Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok. (903.3 KB)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok w dziale 801 Oświata i Wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

 Załącznik nr 3a do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok. (145.7 KB)
Sprawozdanie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Oława z wykorzystywania dotacji z budżetu gminy Oława za 2010 rok na prowadzenie Szkół Podstawowych w Gaci, Oleśnicy Małej i Ścinawie Polskiej.

 Załącznik nr 3b do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok. (79.2 KB)
Sprawozdanie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Oława z wykorzystywania dotacji z budżetu gminy Oława za 2010 rok na prowadzenie Oddziałów Przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gaci, Oleśnicy Małej i Ścinawie Polskiej.

 Załącznik nr 3c do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok. (68.3 KB)
Sprawozdanie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Oława z wykorzystania dotacji z budżetu gminy Oława za 2010 rok na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Chwalibożycach.

 Załącznik nr 3d do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok. (73.4 KB)
Sprawozdanie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Oława z wykorzystania dotacji z budżetu gminy Oława za 2010 rok na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Oleśnicy Małej.

 Załącznik nr 3e do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok. (71.5 KB)
Sprawozdanie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Oława z wykorzystania dotacji z budżetu gminy Oława za 2010 rok na prowadzenie Publicznego Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Marcinkowicach.

 Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok. (73.6 KB)
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Oława w 2010 r.

 Załącznik nr 5  do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok. (168.9 KB)
Sprawozdanie z wykazania zadania publicznego "Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej".

 Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok. (146.8 KB)
Realizacja planu Finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 Załącznik nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok. (265.6 KB)
Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2010 rok Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

 Załącznik nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok. (145.2 KB)
Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy

 Załącznik nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok. (174.8 KB)
Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Oława w 2010 roku.

 Załącznik nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok. (165.2 KB)
Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Oława poprzez organizację i uczestnictwo w systemie współzawodnictwa sportowego związków sportowych i festynów sportowo-rekreacyjnych oraz współorganizację letnich i zimowych obozów sportowo-rekreacyjnych LZS.

 Załącznik nr 4 do Zarządzenia 47/2011 (471.7 KB)
Informacja o stanie mienia komunalnego.

 

 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 68/2011 z 6.05.2011 (43.1 KB)
w sprawie sprawozdania finansowego gminy Oława za 2010 rok.
 Bilans z wykonania budżetu (112.2 KB)
 Bilans jednostki budżetowej - sprawozdanie łączne jednostek budżetowych (97.8 KB)
 Rachunek zysków i strat - sprawozdanie łączne jednostek budżetowych (61 KB)
 Zestawienie zmian w funduszu - sprawozdanie łączne jednostek budżetowych (52.6 KB)
 Bilans zakładu budżetowego (92.5 KB)
 Rachunek zysków i strat - sprawozdanie łączne zakładów budżetowych (58.4 KB)
 Zestawienie zmian w funduszu - sprawozdanie łączne zakładów budżetowych (50.4 KB)

 

 Uchwała Rady Gminy Oława nr XIII/59/2011 z 16.06.2011r. (26.4 KB)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za 2010 rok.

 Uchwała Rady Gminy Oława nr XIII/60/2011 z 16.06.2011r. (34.4 KB)
w sprawie udzielania absolutorium wójtowi gminy Oława za rok 2010.

 

Liczba odwiedzin : 635
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Skarbnik Gminy Danuta Król
Czas wytworzenia: 2010-05-26 14:15:10
Czas publikacji: 2010-05-26 14:15:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak