Budżet na 2011 rok 

 

  

Uchwała Budżetowa Rady Gminy Oława na rok 2011 nr V/11/2011 z 07.01.2011 r.  (171.2 KB)
 Tabela nr 1  - Plan dochodów budżetowych na rok 2011
 Tabela nr 2  - Plan wydatków budżetowych na rok 2011
 Tabela nr 3  - Przychody i rozchody budżetu w roku 2011
 Tabela nr 4  - Plan dochodów budżetu gminy Oława związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2011
 Tabela nr 4a - Plan wydatków budżetu gminy Oława związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011 rok
 Tabela nr 4b - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawam, podlegające przekazaniu do budżetu państwa ujęte w uchwale budżetowej na 2011 rok
 Załącznik nr 1 do uchwały V/11/2011
Plan zadań inwestycyjnych budżetu gminy Oława na 2011 rok.
 Załącznik nr 2 do uchwały V/11/2011
Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącymi do sektora finansów publicznych.
 Załącznik nr 3 do uchwały V/11/2011
Plan przychodów i kosztów na 2011 rok Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
 Załącznik nr 4 do uchwały V/11/2011
Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2011.
 Załącznik nr 5 do uchwały V/11/2011
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

 

 Uchwała Rady Gminy Oława nr V/10/2011 z 07.01.2011 r. (44.6 KB)
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Oława na lata 2011-2031.
 Załącznik nr 1 do uchwały nr V/10/2011 (314.2 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa.
 Załącznik nr 2 do uchwały nr V/10/2011 (2.5 MB)
Wykaz przedsięwzięć do WPF.
 Załącznik nr 3 do uchwały V/10/2011 (371.2 KB)
Objaśnienia przyjętych wartości w WPF.

 Uchwała Rady Gminy Oława nr VI/12/2011 z 10.01.2011 r. (40.3 KB)
w sprawie zmiany uchwały nr V/10/2011 Rady Gminy Oława z dnia 07.01.2011 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmimy Oława na lata 2011-2031.
 Załącznik nr 1 do uchwały VI/12/2011 (323.5 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa.
 Załącznik nr 2 do uchwały VI/12/2011 (3.7 MB)
Wykaz przedsięwzięć do WPF.
 Załącznik nr 3 do uchwały VI/12/2011 (375.4 KB)
Objaśnienia przyjętych wartości w WPF.

 

 Uchwała Rady Gminy Oława nr IX/25/2011 z 29.03.2011r. (51.4 KB)
w sprawie zmiany uchwały nr VI/12/2011 z 10.01.2011 w sprawie zmiany uchwały nr V/10/2011 z 7.01.2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2011-2031.
 Załącznik nr 1 do Uchwały IX/25/2011 (334.6 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
 Załącznik nr 2 do Uchwały IX/25/2011 (3.4 MB)
Wykaz przedsięwzięć do WPF
 Załącznik nr 3 do Uchwały IX/25/2011 (151.1 KB)
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2031

 

 Uchwała Rady Gminy Oława nr XI/40/2011 z 29.04.2011r. (34.3 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2011-2031.
 Załącznik nr 1 do uchwały XI/40/2011 (323 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
 Załącznik nr 2 do uchwały XI/40/2011 (1.2 MB)
Wykaz przedsięwzięć do WPF
 Załącznik nr 3 do uchwały XI/40/2011 (141.8 KB)
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2031


 Uchwała Rady Gminy Oława nr XI/42/2011 z 29.04.2011r. (41.7 KB)
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na remonty obiektów komunalnych.

 

 Uchwała Rady Gminy Oława nr XII/55/2011 z 31.05.2011r.(37.1 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława
na lata 2011-2031.
 Załącznik nr 1 do uchwały XII/55/2011 (362.4 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa.
 Załącznik nr 2 do uchwały XII/55/2011 (1.1 MB)
Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 Załącznik nr 3 do uchwały XII/55/2011 (79 KB)
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2031.

 

 Uchwała Rady Gminy Oława nr XV/70/2011 z 12.08.2011r. (29.2 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2011-2031.
 Załącznik nr 1 do Uchwały XV/70/2011 (302.2 KB)
Wieloletnie Prognoza Finansowa
 Załącznik nr 2 do Uchwały XV/70/2011 (613.4 KB)
Wykaz realizowanych przedsięwzięć po zmianach
 Załącznik nr 3 do Uchwały XV/70/2011 (69.3 KB)
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2031.


 Uchwała Rady Gminy Oława nr XVI/75/2011 z 31.08.2011r. (28.8 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2011-2031.
 Załącznik nr 1 do Uchwały XVI/75/2011 (250.1 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
 Załącznik nr 2 do Uchwały XVI/75/2011 (617.1 KB)
Wykaz realizowanych przedsięwzięć po zmianach
 Załącznik nr 3 do Uchwały XVI/75/2011 (79.8 KB)
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2031

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XVII/89/2011 z 28.09.2011r. (72.4 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2011-2031
Załącznik nr 1 do Uchwały XVII/89/2011 (606.8 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa.
Załącznik nr 2 do Uchwały XVII/89/2011 (779.4 KB)
Wykaz przedsięwzięć.
Załącznik nr 3 do Uchwały XVII/89/2011 (252.9 KB)
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2031.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XVIII/96/2011 z 28.10.2011r. (69 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2011-2031.
Załącznik nr 1 do Uchwały XVII/96/2011 (604.1 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do Uchwały XVII/96/2011 (385.8 KB)
Wykaz przedsięwzięć
Załącznik nr 3 do Uchwały XVII/96/2011 (245.3 KB)
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2031.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XX/115/2011 z 30.11.2011r. (40.4 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2011-2031
Załącznik nr 1 do uchwały XX/115/2011 (432.5 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do uchwały XX/115/2011 (859.8 KB)
Wykaz realizowanych przedsięwzięć po zmianach.
Załącznik nr 3 do uchwały XX/115/2011 (129.7 KB)
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2031

 

Uchwała Rada Gminy Oława nr XXI/122/2011 z 14.12.2011r. (27.2 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Oława na lata 2011-2031
Załącznik nr 1 do Uchwały XXI/122/2011 (297.1 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do Uchwały XXI/122/2011 (481.6 KB)
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2i3.
Załącznik nr 3 do Uchwały XXI/122/2011 (113.3 KB)
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2031

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXII/126/2011 z 30.12.2012r. (42.1 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2011-2031.

Załącznik nr 1 do Uchwały XXII/126/2011  (446.5 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
.
Załącznik nr 2 do Uchwały XXII/126/2011 (268.8 KB)
Wykaz realizowanych przedsięwzięć po zmianach.
Załącznik nr 3 do Uchwały XXII/126/2011 (130.4 KB)
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2031.

 

Liczba odwiedzin : 581
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Skarbnik Gminy Danuta Król
Czas wytworzenia: 2011-01-17 11:34:17
Czas publikacji: 2011-01-17 11:34:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak