Zmiany w budżecie na 2011 rok 

 

  

 Uchwała Rady Gminy Oława nr VI/13/2011 z 10.01.2011 r. (103.3 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok.
 Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/13/2011  (57.7 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na 2011 rok.
 Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/13/2011 (192.6 KB)
Plan przychodów i kosztów na 2011 rok Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

 Uchwała Rady Gminy Oława nr VII/14/2011 z 31.01.2011r. (77.2 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława.

 

 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 24/2011 z 31.01.2011r. (79.9 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok

 

 Uchwała Rady Gminy Oława nr VIII/20/2011 z 25.02.2011r. (140.6 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok
 Załącznik nr 1 do Uchwały VIII/20/2011 (139.7 KB)
Plan zadań inwestycyjnych na 2011 rok
 Załącznik nr 2 do Uchwały VIII/20/2011 (219.5 KB)
Plan przychodów i kosztów na 2011 rok Zakładu Wodociągów i Kanalizacji


 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 32/2011 z 28.02.2011r. (101.1 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok


 Uchwała Rady Gminy Oława nr IX/26/2011 z 29.03.2011r. (239.4 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok
 Załącznik nr 1 do Uchwały IX/26/2011 (73.8 KB)
Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2011 rok
 Załącznik nr 2 do Uchwały IX/26/2011 (269 KB)
Plan zadań inwestycyjnych na 2011 rok


 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 49/2011 z 31.03.2011r. (149.4 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok


 Uchwała Rady Gminy Oława nr X/38/2011 z 14.04.2011r. (101.5 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok


 Uchwała Rady Gminy Oława nr XI/41/2011 z 29.04.2011r. (109 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok
 Załącznik nr 1 do Uchwały XI/41/2011 (36.9 KB)
Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2011 rok
 Załącznik nr 2 do Uchwały XI/41/2011 (185.4 KB)
Plan zadań inwestycyjnych na 2011 rok


 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 63/2011 z 29.04.2011r. (95.7 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok


 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 70/2011 z 9.05.2011r. (52.4 KB)

w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok

 

 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 75/2011 z 18.05.2011r. (66.1 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok.

 

 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 82/2011 z 31.05.2011r. (88.9 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok.

 

 Uchwała Rady Gminy Oława nr XII/56/2011 z 31.05.2011r. (212 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok.
 Załącznik nr 1 do uchwały XII/56/2011 (149.6 KB)
Plan zadań inwestycyjnych na 2011 rok.
 Załącznik nr 2 do uchwały XII/56/2011 (153.3 KB)
Plan przychodów i kosztów na 2011 rok Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

 

 Uchwała Rady Gminy Oława nr XIV/62/2011 z 30.06.2011r. (156.7 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok
 Załącznik nr 1 do uchwały
XIV/62/2011 (169.2 KB)
Plan zadań inwestycyjnych na 2011 rok

 

 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 104/2011 z 30.06.2011r. (119.4 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok.

 

 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 115/2011 z 21.07.2011r. (54.8 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok.

 

 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 118/2011 z 29.07.2011r. (65.4 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok.

 

 Uchwała Rady Gminy Oława nr XV/71/2011 z 12.08.2011r. (204.3 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok
 Załącznik nr 1 do Uchwały XV/71/2011 (92.5 KB)
Plan zadań inwestycyjnych na 2011 rok
 Załącznik nr 2 do Uchwały XV/71/2011 (87.3 KB)
Plan zadań inwestycyjnych na 2011 rok Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

 

 Uchwała Rady Gminy Oława nr XVI/76/2011 z 31.08.2011r. (166.2 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok.
 Załącznik nr 1 do Uchwały XVI/76/2011 (94.6 KB)
Plan zadań inwestycyjnych na 2011 rok.

 

 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 140/2011 z 31.08.2011r. (270.2 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XVII/90/2011 z 28.09.2011r. (625 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/90/2011 (192.3 KB)
Przychody i rozchody budżetu w 2011r.
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVII/90/2011 (753.5 KB)
Plan Zadań Inwestycyjnych na 2011 rok.
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVII/90/2011 (614.9 KB)
Plan przychodów i kosztów na 2011 rok Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

 

 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 149/2011 z 30.09.2011r. (362.7 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok.


 Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 153/2011 z 5.10.2011r. (73.2 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok.

Uchwała Rady Gminy Oława nr XVIII/97/2011 z 28.10.2011r. (587.6 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok
Załącznik nr 1 do Uchwały XVIII/97/2011 (232.7 KB)
Przychody i rozchody budżetu w 2011r.
Załącznik nr 2 do Uchwały XVIII/97/2011 (764.8 KB)
Plan zadań inwestycyjnych na 2011 rok


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 165/2011 z 31.10.2011r. (530.9 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XIX/105/2011 z 10.11.2011r. (107.7 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Oława na 2011 rok.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XX/116/2011 z 30.11.2011r. (240.3 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały XX/116/2011 (549.3 KB)
Plan przychodów i kosztów na 2011 rok Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 180/2011 z 30.11.2011r. (252.8 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011r rok.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXI/123/2011 z 14.12.2011r. (262.9 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały XXI/123/2011 (165.7 KB)
Przychody i Rozchody budżetu w 2011r.
Załącznik nr 2 do Uchwały XXI/123/2011 (557.7 KB)
Plan zdań inwestycyjnych na 2011 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 190/2011 z 16.12.2011r. (189.5 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011r rok.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXII/127/2011 z 30.12.2011r. (473 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011 rok.

Załącznik nr 1 do Uchwały XXII/127/2011 (199.1 KB)
Plan zadań inwestycyjnych na 2011 rok.

Załącznik nr 2 do Uchwały XXII/127/2011 (107.3 KB)
Plan przychodów i kosztów na 2011 rok Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 199/2011 z 30.12.2011r. (182.1 KB)
w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011r rok.

 

Liczba odwiedzin : 414
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Witkowski
Czas wytworzenia: 2011-01-17 12:03:57
Czas publikacji: 2011-01-17 12:03:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak