Uchwały i opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  

 

  

 

Uchwała Nr IV/236/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z 03.12.2010 r. (150.6 KB)

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Oława przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2011.


 Uchwała Nr IV/235/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z 03.12.2010 r. (198 KB)

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oława przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2011.


  Uchwała Nr IV/228/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z 02.12.2010 r.  (162.4 KB)

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Oława projekcie uchwały budżetowej Gminy Oława na rok 2011 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

 

 Uchwała Nr IV/38/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z 21.02.2011r. (137.2 KB)

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Oława przedstawionego w uchwale Rady Gminy Oława Nr V/11/2011 z 7.01.20011 - Uchwała budżetowa na rok 2011.


 Uchwała Nr IV/39/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z 21.02.2011r. (140.1 KB)

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Gminy Oława Nr V/10/2011 z 7.01.2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2011-2031 oraz Nr V/11/2011 z 7.01.2011r. - Uchwała budżetowa na rok 2011.

 

 Uchwała Nr IV/124/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 13.05.2011r. (153.1 KB)
w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez gminę Oława kredytu w wysokości 1.000.000 zł, wnioskowanego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Oława na rok 2011.

 

 Uchwała Nr IV/218/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 27.09.2011r. (160.9 KB)
w sprawie opinii o przedłożonej przez wójta gminy Oława informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.

 

Uchwała Nr IV/87/2012 Składu Orzekającego Iby Obrachunkowej we Wrocławiu z 16.04.2012r. (158.1 KB)
w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Oława sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Oława w 2011 roku.

 

Liczba odwiedzin : 496
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Skarbnik Gminy Danuta Król
Czas wytworzenia: 2011-01-17 12:48:14
Czas publikacji: 2011-01-17 12:48:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak