Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oława na lata 2012-2031 

 

  

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXI/124/2011 z 14.12.2011r. (72.5 KB)
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Oława na lata 2012-2031
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/124/2011 (388.4 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa.
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/124/2011 (885 KB)
Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/124/2011 (574.2 KB)
Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Uchwała nr XXI/124/2011 wchodzi w życie z dniem podjęcie z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2012r.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXIV/135/2012 z 31.01.2012r. (32.5 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2012 - 2031.
Załącznik nr 1 do Uchwały XXIV/135/2012 (309.6 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa,
Załącznik nr 2 do Uchwały XXIV/135/2012 (528.7 KB)
Wykaz przedsięwzięć.
Załącznik nr 3 do Uchwały XXIV/135/2012 (147.4 KB)
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXV/138/2012 z 27.02.2012r. (32.9 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2012-2031.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/138/2012 (370.4 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa.
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXV/138/2012 (606.2 KB)
Wykaz przedsięwzięć.
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXV/138/2012 (164.6 KB)
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXVI/142/2012 z 14.03.2012r. (33.2 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2012 - 2031.
Załącznik nr 1 do Uchwały XXVI/142/2012 (380.5 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa.
Załącznik nr 2 do Uchwały XXVI/142/2012 (493.6 KB)
Wykaz przedsięwzięć.
Załącznik nr 3 do Uchwały XXVI/142/2012 (163.4 KB)
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXVIII/152/2012 z 26.04.2012r. (33.1 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2012-2031.
Załącznik nr 1 do uchwały XXVIII/152/2012 (378.5 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa.
Załącznik nr 2 do uchwały XXVIII/152/2012 (5.5 MB)
Wykaz przedsięwzięć do WPF.
Załącznik nr 3 do uchwały XXVIII/152/2012 (173.7 KB)
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXIX/157/2012 z 30.05.2012r. (33.1 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2012-2031.
Załącznik nr 1 do uchwały XXIX/157/2012 (373.5 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa.
Załącznik nr 2 do uchwały XXIX/157/2012 (625.9 KB)
Wykaz przedsięwzięć do WPF.
Załącznik nr 3 do uchwały XXIX/157/2012 (178 KB)
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXI/164/2012 z 29.06.2012r. (33.7 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2012-2031.
Załącznik nr 1 do Uchwały XXXI/164/2012 (371.6 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa.
Załącznik nr 2 do Uchwały XXXI/164/2012 (5.1 MB)
Wykaz przedsięwzięć do WPF.
Załącznik nr 3 do Uchwały XXXI/164/2012 (178.5 KB)
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.


Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXII/167/2012 z dnia 14.08.2012 r. (27.3 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2012-2031.
Załącznik nr 1 do Uchwały XXXII/167/2012  (286.2 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do Uchwały XXXII/167/2012  (2.6 MB)
Wykaz przedsięwzięć do WPF.
Załącznik nr 3 do Uchwały XXXII/167/2012  (142.6 KB)
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIII/169/2012 z dnia 28.09.2012 r. (30.1 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2012-2031.
Załącznik nr 1 do Uchwały XXXIII/169/2012 (327.7 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa.
Załącznik nr 2 do Uchwały XXXIII/169/2012 (2.1 MB)
Wykaz przedsięwzięć do WPF.
Załącznik nr 3 do Uchwały XXXIII/169/2012 (152.3 KB)
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIV/177/2012 z dnia 31.10.2012 r. (30.1 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2012-2031.
Załącznik nr 1 do Uchwały XXXIV/177/2012 (328.5 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa.
Załącznik nr 2 do Uchwały XXXIV/177/2012 (4.7 MB)
Wykaz przedsięwzięć do WPF.
Załącznik nr 3 do Uchwały XXXIV/177/2012 (158.3 KB)
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.


Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXV/188/2012 z dnia 29.11.2012 r. (27.8 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2012-2031.
Załącznik nr 1 do Uchwały XXXV/188/2012 (319.8 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa.
Załącznik nr 2 do Uchwały XXXV/188/2012 (3.1 MB)
Wykaz przedsięwzięć do WPF.
Załącznik nr 3 do Uchwały XXXV/188/2012 (145.7 KB)
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVI/197/2012 z dnia 13.12.2012 r. (28.1 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2012-2031.
Załącznik nr 1 do Uchwały XXXVI/197/2012 (294.8 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do Uchwały XXXVI/197/2012 (115.9 KB)
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVII/200/2012 z dnia 28.12.2012 r. (28.1 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2012-2031.
Załącznik nr 1 do Uchwały XXXVII/200/2012 (325.8 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa.
Załącznik nr 2 do Uchwały XXXVII/200/2012 (7.9 MB)
Wykaz przedsięwzięć do WPF.
Załącznik nr 2 do Uchwały XXXVII/200/2012 (117.3 KB)
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

 

Liczba odwiedzin : 419
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Malwina Burdziakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Skarbnik Gminy Danuta Król
Czas wytworzenia: 2011-12-28 14:49:17
Czas publikacji: 2011-12-28 14:49:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak