Zmiany w budżecie na 2012 rok 

 

  

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXIV/136/2012 z 31.01.2012r. (59.2 KB)
w sprawie zmiany w uchwale budżetowej gminy Oława na 2012 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały XXIV/136/2012 (107.7 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2012 rok - zmiany
Załącznik nr 2 do Uchwały XXIV/136/2012 (92.8 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2012 rok - zmiany
Załącznik nr 3 do Uchwały XXIV/136/2012 (23.1 KB)
Przychody i rozchody budżetu w 2012r.
Załącznik nr 4 do Uchwały XXIV/136/2012 (260.6 KB)
Plan zadań inwestycyjnych budżetu gminy Oława na 2012r.
Załącznik nr 5 do Uchwały XXIV/136/2012 (231.5 KB)
Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - plan po zmianach.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 6/2012 z 4.01.2012r. (39.1 KB)
zmieniające uchwałę budżetową gminy Oława na rok 2012.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2012 (110.9 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2012 rok - pozycje zmienione.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2012 (344 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2012 rok - zmiany.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 6/2012 (441.7 KB)
Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - plan po zmianach..
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 6/2012  (52.1 KB)

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 20/2012 z 31.01.2012 (34.2 KB)
zmieniające uchwałę budżetową gminy Oława na rok 2012.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2012 (81.3 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2012 rok - zmiany
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 20/2012 (53.1 KB)

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXV/139/2012 z 27.02.2012r. (71.7 KB)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Oława na 2012 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/139/2012 (53.3 KB)
Plan dochodów budżetu Gminy Oława na 2012 rok - zmiany
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXV/139/2012 (158.6 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2012 - zmiany
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXV/139/2012 (254.8 KB)
Plan zadań inwestycyjnych Gminy Oława na 2012 rok - zmiany
Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXV/139/2012 (107.7 KB)
Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - plan po zmianach.
Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXV/139/2012 (171.6 KB)
Plan dochodów budżetu Gminy Oława związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2012 rok - zmiany
Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXV/139/2012 (103.4 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2012 rok - zmiany.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 39/2012 z 29.02.2012 (52.9 KB)
zmieniające uchwałę budżetową gminy Oława na rok 2012.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 39/2012 (40.7 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2012 - zmiany.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 39/2012 (57.8 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2012 - zmiany.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia 39/2012 (54.8 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2012 rok związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.
Załącznik nr 4 do Zarządzenia 39/2012 (83.8 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2012 rok związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 39/2012. (44.4 KB)

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXVI/143/2012 z 14.03.2012r. (67.6 KB)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2012 rok.
Załącznik nr 1 do uchwały XXVI/143/2012 (53.4 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2012 rok - zmiany.
Załącznik nr 2 do uchwały XXVI/143/2012 (102.8 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2012 rok - zmiany.
Załącznik nr 3 do uchwały XXVI/143/2012 (30.9 KB)
Przychody i rozchody budżetu w 2012r.
Załącznik nr 4 do uchwały XXVI/143/2012 (288.1 KB)
Plan zadań inwestycyjnych budżetu gminy Oława na 2012 rok - zmiany.
Załącznik nr 5 do uchwały XXVI/143/2012 (111.8 KB)
Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - plan po zmianach.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXVII/145/2012 z 29.03.2012r. (58.1 KB)
w sprawie zmian w uchwale  budżetowej gminy Oława na 2012 rok.
Załącznik nr 1 do uchwały XXVII/145/2012 (57.5 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2012 rok - zmiany.
Załącznik nr 2 do uchwały XXVII/145/2012 (76.7 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2012 rok - zmiany.
Załącznik nr 3 do uchwały XXVII/145/2012 (277.7 KB)
Plan zadań inwestycyjnych budżetu gminy Oława na 2012 rok - zmiany.
Załącznik nr 4 do uchwały XXVII/145/2012 (106.3 KB)
Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - plan po zmianach.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 56/2012 z 30.03.2012r. (52.6 KB)
zmieniające Uchwałę Budżetową
Gminy Oława na rok 2012.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 56/2012 (21.3 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2012 rok - zmiany.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 56/2012 (154.2 KB)
Plan wydaktów budżetu gminy Oława na 2012 rok - zmiany.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia 56/2012 (72.1 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2012 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.
Załącznik nr 4 do Zarządzenia 56/2012 (100 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2012 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 76/2012 z 19.04.2012 roku. (36.5 KB)
w sprawie korekty Zarządzenia 56/2012 z 30.03.2012r. zmieniającego uchwałę budżetową gminy Oława na rok 2012.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 76/2012 (22.8 KB)
Plan wydatków gminy Oława na 2012 rok - zmiany

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXVIII/153/2012 z 26.04.2012r. (70.1 KB)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2012 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały XXVIII/153/2012 (445.4 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2012 rok - zmiany.
Załącznik nr 2 do Uchwały XXVIII/153/2012 (223.9 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2012 rok - zmiany.
Załącznik nr 3 do Uchwały XXVIII/153/2012 (300.2 KB)
Plan zadań inwestycyjnych na 2012 rok - zmiany.
Załącznik nr 4 do Uchwały XXVIII/153/2012 (107.3 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2012 rok związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 5 do Uchwały XXVIII/153/2012 (122.6 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2012 rok związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 6 do Uchwały XXVIII/153/2012 (110.4 KB)
Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - plan po zmianach.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 80/2012 z 30.04.2012r. (44.9 KB)
zmieniające Uchwałę budżetową gminy Oława na rok 2012
.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 80/2012 (51.9 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2012 rok - zmiany.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 80/2012 (93.6 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na
2012 rok - zmiany.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia 80/2012 (26.9 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2012 rok związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 4 do Zarządzenia 80/2012 (25.5 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2012 rok związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustwami - zmiany.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 83/2012 z 08.05.2012r. (27.7 KB)
zmieniająca Uchwałę budżetową gminy Oława na rok 2012.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 83/2012 (49.4 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2012 rok - zmiany.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXIX/158/2012 z 30.05.2012r. (66.2 KB)
w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy Oława na 2012 rok.
Załącznik nr 1 do uchwały XXIX/158/2012 (178.7 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2012 rok - zmiany.
Załącznik nr 2 do uchwały XXIX/158/2012 (133.6 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2012 rok - zmiany.
Załącznik nr 3 do uchwały XXIX/158/2012 (297.5 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na 2012 rok - zmiany.
Załącznik nr 4 do uchwały XXIX/158/2012 (26.1 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2012 rok związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie - zmiany.
Załącznik nr 5 do uchwały XXIX/158/2012 (22.9 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2012 rok związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 6 do uchwały XXIX/158/2012 (107.6 KB)
Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - plan po zmianach.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 91/2012 z 31.05.2012r. (34.7 KB)
zmieniające Uchwałę budżetową gminy Oława na rok 2012.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 91/2012 (129.5 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2012 rok - zmiany.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXI/165/2012 z 29.06.2012r. (92.6 KB)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2012 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały XXXI/165/2012 (193.9 KB)
Plan dochodów budżetowych gminy Oława na 2012 rok - zmiany.
Załącznik nr 2 do Uchwały XXXI/165/2012 (215.5 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2012 rok - zmiany.
Załącznik nr 3 do Uchwały XXXI/165/2012 (31.2 KB)
Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Oława na 2012 rok - zmiany.
Załącznik nr 4 do Uchwały XXXI/165/2012 (300 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na 2012 rok - zmiany.
Załącznik nr 5 do Uchwały XXXI/165/2012 (31.7 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2012 rok związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 6 do Uchwały XXXI/165/2012 (27.6 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2012 rok związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 7 do Uchwały XXXI/165/2012 (108.2 KB)
Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - plan po zmianach.
Załącznik nr 8 do Uchwały XXXI/165/2012 (137.5 KB)
Dochody z opłat i kar pieniężnych, a także z dotacji oraz finansowanie nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2012 roku - plan po zmianach.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 106/2012 z 29.06.2012r. (53 KB)
zmieniające Uchwałę Budżetową gminy Oława na rok 2012.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 106/2012 (23.2 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2012 rok - zmiany
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 106/2012 (110.5 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2012 rok - zmiany
Załącznik nr 3 do Zarządzenia 106/2012 (25.2 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2012 rok związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Załącznik nr 4 do Zarządzenia 106/2012 (21.4 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2012 związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 124/2012 z 20.07.2012r. (46.5 KB)
zmieniające Uchwałę Budżetową gminy Oława na rok 2012
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 124/2012 (52.6 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2012 rok - zmiany
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 124/2012 (107.9 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2012 rok - zmiany
Załącznik nr 3 do Zarządzenia 124/2012 (38.7 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2012 rok związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 130/2012 z 24.07.2012 r. (23.4 KB)
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2012
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 130/2012 (19.7 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2012 rok - zmiany


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 136/2012 z 31.07.2012 r. (41.3 KB)
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2012
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 136/2012  (23.7 KB)
Plan dochodów budżetu Gminy Oława na rok 2012 - zmiany
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 136/2012 (35 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2012 rok - zmiany
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 136/2012 (25.9 KB)
Plan dochodów budżetu Gminy Oława na 2012 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 136/2012  (27.2 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2012 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany


Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXII/168/2012 z dnia 14.08.2012 r. (54.9 KB)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Oława na 2012 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały XXXII/168/2012 (90.3 KB)
Plan dochodów budżetu Gminy Oława na 2012 rok - zmiany.

Załącznik nr 2 do Uchwały XXXII/168/2012  (132.6 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2012 rok - zmiany.

Załącznik nr 3 do Uchwały XXXII/168/2012 (244.7 KB)
Plan zadań inwestycyjnych Gminy Oława na 2012 rok - zmiany.

Załącznik nr 4 do Uchwały XXXII/168/2012 (31.6 KB)
Plan dochodów budżetu Gminy Oława na 2012 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.

Załącznik nr 5 do Uchwały XXXII/168/2012 (29.2 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2012 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.

Załącznik nr 6 do Uchwały XXXII/168/2012 (87.7 KB)
Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - plan po zmianach.Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 158/2012 z 31.08.2012 r. (39 KB)
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2012
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 158/2012  (38.5 KB)
Plan dochodów budżetu Gminy Oława na 2012 rok - zmiany
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 158/2012 (119.6 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2012 rok - zmiany


Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIII/170/2012 z dnia 28.09.2012 r. (63.2 KB)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Oława na 2012 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały XXXIII/170/2012 (193.5 KB)
Plan dochodów budżetu Gminy Oława na 2012 rok - zmiany.

Załącznik nr 2 do Uchwały XXXIII/170/2012 (172.1 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2012 rok - zmiany.

Załącznik nr 3 do Uchwały XXXIII/170/2012 (27.3 KB)
Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Oława w 2012 r. - zmiany.

Załącznik nr 4 do Uchwały XXXIII/170/2012 (249.7 KB)
Plan zadań inwestycyjnych budżetu Gminy Oława na 2012 rok - zmiany.

Załącznik nr 5 do Uchwały XXXIII/170/2012 (90.8 KB)
Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - plan po zmianach.Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 178/2012 z 28.09.2012 r. (40 KB)
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2012
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 178/2012 (37.4 KB)
Plan dochodów budżetu Gminy Oława na 2012 rok - zmiany
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 178/2012 (208.5 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2012 rok - zmiany
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 178/2012  (22.6 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2012 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 187/2012 z 12.10.2012 r. (30.8 KB)
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2012
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 187/2012  (69.3 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2012 rok - zmiany


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 191/2012 z 19.10.2012 r. (25.9 KB)
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2012
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 191/2012 (17 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2012 rok - zmiany

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIV/178/2012 z dnia 31.10.2012 r. (61 KB)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Oława na 2012 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały XXXIV/178/2012 (272.2 KB)
Plan dochodów budżetu Gminy Oława na 2012 rok - zmiany.
Załącznik nr 2 do Uchwały XXXIV/178/2012 (162.8 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2012 rok - zmiany.
Załącznik nr 3 do Uchwały XXXIV/178/2012 (261.9 KB)
Plan zadań inwestycyjnych Gminy Oława na 2012 rok - zmiany.
Załącznik nr 4 do Uchwały XXXIV/178/2012 (20.2 KB)
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 5 do Uchwały XXXIV/178/2012 (23 KB)
Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 6 do Uchwały XXXIV/178/2012 (90.7 KB)
Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - plan po zmianach.
Załącznik nr 7 do Uchwały XXXIV/178/2012 (22.7 KB)
Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - zmiany.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 199/2012 z dnia 31.10.2012 r. (49.7 KB)
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2012.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 199/2012 (91.2 KB)
Plan dochodów budżetu Gminy Oława na 2012 rok - zmiany.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 199/2012 (250.5 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2012 rok - zmiany.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia 199/2012 (18.6 KB)
Plan zadań inwestycyjnych budżetu Gminy Oława na 2012 rok - zmiany.
Załącznik nr 4 do Zarządzenia 199/2012 (28.5 KB)
Plan dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 5 do Zarządzenia 199/2012 (46.3 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.

 

 Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXV/189/2012 z dnia 29.11.2012 r. (52.4 KB)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Oława nr 2012 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały XXXV/189/2012 (254.7 KB)
Plan dochodów budżetu Gminy Oława na 2012 rok - zmiany.
Załącznik nr 2 do Uchwały XXXV/189/2012 (137.8 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2012 rok - zmiany.
Załącznik nr 3 do Uchwały XXXV/189/2012 (271.8 KB)
Plan zadań inwestycyjnych na 2012 rok - zmiany.
Załącznik nr 4 do Uchwały XXXV/189/2012  (23 KB)
Plan dochodów budżetu Gminy Oława związany z realizacją zdań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 5 do Uchwały XXXV/189/2012 (20.6 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 6 do Uchwały XXXV/189/2012 (85 KB)
Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu Gminy Oława podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - plan po zmianach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 218/2012 z dnia 30.11.2012 r. (42.2 KB)
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2012.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 218/2012 (50.8 KB)
Plan dochodów budżetu Gminy Oława na 2012 rok - zmiany.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 218/2012 (264.1 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2012 rok - zmiany.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia 218/2012 (21.7 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2012 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gmnie ustawami - zmiany.


Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVI/198/2012 z dnia 13.12.2012 r. (37.1 KB)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Oława na 2012 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały XXXVI/198/2012 (72.8 KB)
Plan dochodów budżetu Gminy Oława na 2012 rok - zmiany.
Załącznik nr 2 do Uchwały XXXVI/198/2012 (21.4 KB)
Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku - zmiany.
Załącznik nr 3 do Uchwały XXXVI/198/2012 (247.4 KB)
Plan zadań inwestycyjnych na 2012 rok - zmiany.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 223/2012 z dnia 18.12.2012 r. (25.9 KB)
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2012.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 223/2012 (45 KB)
Plan dochodów budżetu Gminy Oława na 2012 rok - zmiany.

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVII/201/2012 z dnia 28.12.2012 r. (58.3 KB)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Oława na 2012 rok.
Załącznik nr 1 do uchwały XXXVII/201/2012 (191.4 KB)
Plan dochodów budżetu Gminy Oława na 2012 rok - zmiany.
Załącznik nr 2 do uchwały XXXVII/201/2012 (120.8 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2012 rok - zmiany.
Załącznik nr 3 do uchwały XXXVII/201/2012 (24.3 KB)
Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2012 rok - zmiany.
Załącznik nr 4 do uchwały XXXVII/201/2012 (286.1 KB)
Plan zadań inwestycyjnych na 2012 rok - zmiany.
Załącznik nr 5 do uchwały XXXVII/201/2012 (86.2 KB)
Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu Gminy Oława podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - plan po zmianach.
Załącznik nr 6 do uchwały XXXVII/201/2012 (109.9 KB)
Dochody z opłat i kar pieniężnych, a także z dotacji, oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2012 roku - plan po zmianach.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 228/2012 z dnia 31.12.2012r. (37.2 KB)
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2012.
Załącznik nr 1 do Zarzadzenia 228/2012 (44 KB)
Plan dochodów budżetu Gminy Oława  na 2012 rok - zmiany.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 228/2012 (158.7 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2012 rok - zmiany.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia 228/2012 (35.6 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2012 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.

 

Liczba odwiedzin : 525
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Malwina Burdziakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Skarbnik Gminy Danuta Król
Czas wytworzenia: 2012-03-01 13:15:19
Czas publikacji: 2012-03-01 13:15:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak