Gospodarka przestrzenna 

 

 

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium:

 

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:

 

Zobacz również: opis załatwianych spraw

 

Liczba odwiedzin : 1380
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2012-07-03 13:14:54
Czas publikacji: 2018-04-06 13:13:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak