Wersja archiwalna

Woda i kanalizacja 

 

 

  • TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIX/241/2017 z 28.04.2017
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Oława.

Uchwała Rady Gminy Oława nr LIII/358/2018 z 29.05.2018r.
w sprawie dopłaty usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Oława


 

 

  • TARYFA ZA ZBIOROWE ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

Taryfa za zbiorowe odprowadzenie ścieków za 1 m3 - 25,22 zł netto za 1 m3

Ustala się dopłatę dla odbiorców indywidualnych oraz szkół, przedszkoli publicznych, świetlic, obiektów sportowych i bibliotek w wysokości 19,72 zł netto za 1 m3, stanowiącą różnicę pomiędzy rzeczywistymi kosztami odprowadzania ścieków, a zatwierdzoną taryfą.

Ustala się dopłatę dla pomiotów ze sfery produkcyjno-usługowej (przedsiębiorców) w wysokości 16,22 zł netto za 1 m3

Uchwała Rady Gminy Oława nr LIII/354/2018 z 29.05.2018r.
w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Oława

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVII/225/2017 z 28.02.2017r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminie Oława zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Oława nr XXII/127/2016 z 30.03.2016r.

 

  • OPŁATA ZA KORZYSTENIE Z KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLI/276/2009 z 30.06.2009r. (86.3 KB)
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z kanalizacji deszczowej na terenie gminy Oława.

 

Liczba odwiedzin : 3037
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Rada Gminy Oława
Czas wytworzenia: 2012-07-10 14:46:59
Czas publikacji: 2018-06-14 10:48:16
Data przeniesienia do archiwum: 2018-06-14