Czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność gminy 

 

  

  • CZYNSZ ZA LOKALE MIESZKALNE STANOWIĄCE ZASÓB GMINY OŁAWA 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 22/2008 z 14.02.2008r.  (658.2 KB)
w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne stanowiące zasób gminy Oława.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22/2008 (425.8 KB)
Czynniki podwyższające i obniżające wartość użytkową lokali.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 35/2010 z 22.02.2010r. (43.7 KB)
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/2008 w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkaniowe stanowiące zasób gminy Oława.


  • ZASADY GOSPODAROWANIA ORAZ CZYNSZ ZA LOKALE UŻYTKOWE

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVI/243/2009 z 26.01.2009r. (91.6 KB)
w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi oraz ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe znajdujące się w zasobie gminy Oława.
Uchwała Rady Gminy Oława nr XLIV/290/2009 z 28.08.2009r.  (41.8 KB)
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/243/2009 z dnia 26.01.2009r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi oraz ustalania stawek czynszu za lokale użytkowe znajdujące się w zasobie gminy Oława.

 

Liczba odwiedzin : 749
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2012-07-10 14:58:34
Czas publikacji: 2012-07-10 14:58:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak