Opłata za kserokopie dokumentów 

 

  

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 157/2006 z 31.08.2006r. (119.6 KB)
w sprawie stawek opłat za udostępnienie informacji publicznej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów na żądanie stron postępowania administracyjnego oraz sposobu uiszczania opłat.

 

Liczba odwiedzin : 588
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2012-07-10 15:03:18
Czas publikacji: 2012-07-10 15:03:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak