Wynajem świetlic wiejskich i sal konferencyjnych Urzędu Gminy Oława 

 

 

  • ODPŁATNOŚCI ZA WYNAJEM ŚWIETLIC WIEJSKICH

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 22/2013 z dnia 01.03.2013r.   (250.2 KB)
w sprawie ustalenia zasad najmu świetlic wiejskich.

Z dniem 3 lipca 2018r. następują zmiany dotyczące zasad najmu lokali świetlic wiejskich na terenie Gminy Oława.
Zgodnie z nowymi zasadami NAJEMCA jest obowiązany do wpłaty zadatku w wysokości 50% całości kwoty za wynajem danego lokalu świetlicy w dniu podpisania umowy. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji NAJEMCY z wynajmu lokalu lub w przypadku odwołania lub nie dojścia do skutku planowanej imprezy. Umowy zawierane będę tego samego dnia, co złożony wniosek o wynajem świetlicy wiejskiej.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 198/2011 z dnia 30.12.2011r.  (83.7 KB)
w sprawie ustalenia zasad najmu świetlic wiejskich w celu prowadzenia działalności zarobkowej.  • ZASADY WYNAJMU SAL KONFERENCYJNYCH W URZĘDZIE GMINY OŁAWA

Zarządzenie Wójta Gminy Oława Nr 26/2011 z dnia 1.02.2011r. (63.9 KB)
w sprawie zasad wynajmu sal konferencyjnych w Urzędzie Gminy Oława na potrzeby organizowania wszelkiego rodzaju spotkań.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 26/2011 (21.4 KB) - Zasady odpłatności
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 26/2011 (22.3 KB) - Wniosek o wynajem
Załącznik nr 3 do Zarządzenia 26/2011 (80.3 KB) - Umowa

 

Liczba odwiedzin : 2253
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2012-07-10 15:04:53
Czas publikacji: 2018-07-05 09:08:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak