Pozostałe opłaty 

 

  

  • OPŁATY ZA CMENTARZE

zlokalizowane na terenie gminy w miejscowościach: Bystrzyca (stary i nowy), Marcinkowice (nowy), Stanowice, Stary Górnik, Zabardowice, Siedlce, Jaczkowice

Uchwała Rady Gminy Oława nr XIX/133/2008 z 29.01.2008r. (77.1 KB)
w sprawie ustalenia opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych w gminie Oława.

Uchwała Rady Gminy Oława nr XIX/134/2008 z 29.01.2008r. (78.5 KB)
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z mienia komunalnego na cmentarzach komunalnych w gminie Oława.

Opłaty z tytułu pochówku na cmentarzach komunalnych do czasu wyłonienia zarządcy należy wnosić do kasy Urzędu Gminy Oława.

 

 

  • OPŁATA TARGOWA

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXII/227/2008 z 25.11.2008r. (71 KB)
w sprawie opłaty targowej.

 

Liczba odwiedzin : 1072
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2012-07-10 15:12:15
Czas publikacji: 2012-07-10 15:12:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak