Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oława na lata 2013-2031 

 

  

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVII/202/2012 z dnia 28.12.2012 r.  (48.7 KB)
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2013-2031.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/202/2012 (360.4 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa.
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/202/2012  (2.3 MB)
Wykaz przedsięwzięć do WPF.
Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVII/202/2012 (377.1 KB)
Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Uchwała nr XXXVII/202/2012 wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XL/234/2013 z 28.02.2013 r. (28 KB)
w sprawie zmiany Wieloletnej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2013-2031
Załącznik nr 1 do uchwały XL/234/2013 (376.8 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa.
Załącznik nr 2 do uchwały XL/234/2013 (139.3 KB)
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLII/245/2013 z 26.03.2013 r. (38.3 KB)
w sprawie zmiany uchwały z dnia 28 grudnia 2012 roku Nr XXXVII/2012/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2013-2031.
Załącznik nr 1 do uchwały XLII/245/2013 (619.2 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa.
Załącznik nr 2 do uchwały XLII/245/2013 (1.1 MB)
Wykaz przedsięwzięć do WPF.
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w WPF Gminy Oława na lata 2013-2031. (183.3 KB)

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLIII/264/2013 z 11.04.2013 r. (65.2 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2013-2031.
Załącznik nr 1 do uchwały XLIII/264/2013 (1.1 MB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa.
Załącznik nr 2 do uchwały XLIII/265/2013 (3 MB)
Wykaz przedsięwzięć do WPF.
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w WPF Gminy Oława na lata 2013-2031  (284.2 KB)

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLIV/278/2013 z 30.04.2013 r. (101.1 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2013-2031
Załącznik nr 1 do uchwały XLIV/278/2013 (1.3 MB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa.
Załącznik nr 2 do uchwały XLIV/278/2013 (3.7 MB)
Wykaz przedsięwzięć do WPF.
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w WPF Gminy Oława na lata 2013-2031. (396.2 KB)

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLV/299/2013 z 28.05.2013 r. (33 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2013-2031.
Załącznik nr 1 do uchwały XLV/299/2013 (603.3 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa.
Załącznik nr 2 do uchwały XLV/299/2013 (1.8 MB)
Wykaz przedsięwzięć do WPF.
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w WPF Gminy Oława na lata 2013-2031 (170.5 KB)


Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVII/304/2013 z 27.06.2013r.(45.1 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2013-2031
Załącznik nr 1 do uchwały XLVII/304/2013 (709.8 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do uchwały XLVII/304/2013 (473.2 KB)
Wykaz przedsięwzięć do WPF
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w WPF Gminy Oława na lata 2013-2031. (171 KB)

 


Uchwała Rady Gminy Oława nr XLIX/309/2013 z 12.08.2013r. (40.1 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2013-2031
Z
ałącznik nr 1 uchwały XLIX/309/2013 (719.1 KB)
Wieloletnie Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 uchwały XLIX/309/2013 (489.7 KB)
Wykaz przedsięwzięć do WPF
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w WPF Gminy Oława na lata 2013-2031 z 12.08.2013r. (175.6 KB)

 

Uchwała Rady Gminy Oława Nr L/314/2013 z 30.08.2013r. (44.7 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2013-2031
Załącznik nr 1 do Uchwały L/314/2013 (722.4 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do Uchwały L/314/2013 (523.3 KB)
Wykaz przedsięwzięć do WPF
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w WPF Gminy Oława na lata 2013-2031. (178.5 KB)

 

Uchwała Rady Gminy Oława Nr LII/319/2013 z 30.09.2013r.(44.8 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2013-2031.
Załącznik nr 1 do uchwały nr LII/319/2013 (617 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa.
Załącznik nr 2 do uchwały nr LII/319/2013 (521.2 KB)
Wykaz przedsięwzięć do WPF
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w WPF Gminy Oława na lata 2013-2031  (187.6 KB)

 

Uchwała Rady Gminy Oława Nr LIII/323/2013 z 17.10.2013r. (44.9 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2013-2031.
Załącznik nr 1 do Uchwały LIII/323/2013 (724 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do Uchwały LIII/323/2013 (581.6 KB)
Wykaz przedsięwzięć do WPF
Objaśnienie zmienionych wartości przyjętych w WPF Gminy Oława na lata 2013-2031. (222.4 KB)

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr LV/327/2013 z 31.10.2013r. (46 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2013-2031
Załącznik nr 1 do Uchwały LV/327/2013 (733.6 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa.
Załącznik nr 2 do Uchwały LV/327/2013 (582.7 KB)
Wykaz przedsięwzięć do WPF.
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w WPF Gminy Oława na lata 2013-2031 (250.3 KB)

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr LVI/335/2013 z 20.11.2013r. (45.2 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2013-2031.
Załącznik nr 1 do Uchwały LVI/335/2013 (719.2 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
.
Załącznik nr 2 do Uchwały LVI/335/2013 (639.5 KB)
Wykaz przedsięwzięć do WPF
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w WPF Gminy Oława na lata 2013-2031 (236.9 KB)

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr LVII/338/2013 z 29.11.2013r. (45.7 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2013-2031.
Załącznik nr 1 do Uchwały LVII/338/2013 (719.5 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do Uchwały LVII/338/2013 (636.6 KB)
Wykaz przedsięwzięć do WPF
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w WPF Gminy Oława na lata 2013-2031 (200.8 KB)

 

Uchwała Rady Gminy nr LVIII/342/2013 z 20.12.2013r. (45.6 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława za lata 2013-2031.
Załącznik nr 1 do uchwały LVIII/342/2013 (717.9 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do uchwały LVIII/342/2013 (604.2 KB)
Wykaz przedsięwzięć do WPF
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w WPF Gminy Oława na lata 2013-2031 (233.5 KB)

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr LIX/351/2013 z 30.12.2013r. (47.5 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2013-2031
Załącznik nr 1 do Uchwały LIX/351/2013 (732 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do Uchwaly LIX/351/2013 (731.8 KB)
Wykaz przedsięwzięć do WPF
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w WPF Gminy Oława na lata 2013-2031 (246.3 KB)

 

Liczba odwiedzin : 536
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Skarbnik Gminy Danuta Król
Czas wytworzenia: 2013-01-09 08:36:39
Czas publikacji: 2013-01-09 08:36:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak