Zmiany w budżecie na 2013 rok 

 

  

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 3/2013 z 04.01.2013 r. (42.7 KB)
zmieniające uchwałę budżetową Gminy Oława na rok 2013.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2013 (49.8 KB)
Plan wydatków Gminy Oława na 2013 rok - zmiany.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 3/2013 (71.8 KB)
Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany.

 

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIX/225/2013 z 31.01.2013 r. (56.7 KB)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Oława na 2013 rok.
Załącznik nr 1 do uchwały XXXIX/225/2013 (93.8 KB)
Plan dochodów budżetu Gminy Oława na 2013 rok - zmiany.
Załącznik nr 2 do uchwały XXXIX/225/2013 (88 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2013 rok - zmiany.
Załącznik nr 3 do uchwały XXXIX/225/2013 (25.2 KB)
Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Oława na 2013 rok - zmiany.
Załącznik nr 4 do uchwały XXXIX/225/2013 (258.3 KB)
Plan zadań inwestycyjnych na 2013 rok - zmiany.
Załącznik nr 5 do uchwały XXXIX/225/2013  (77.8 KB)
Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - zmiany.
Załącznik nr 6 do uchwały XXXIX/225/2013 (78.6 KB)
Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2013 roku.

 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 11/2013 z 31.01.2013 r. (31.2 KB)
zmieniające uchwałę budżetową Gminy Oława na rok 2013.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2013 (84.5 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2013 rok - zmiany.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11/2013 (31.3 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2013 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XL/235/2013 z 28.02.2013 r.  (41.5 KB)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Oława na 2013 rok
Załącznik nr 1 do uchwały XL/235/2013 (94.8 KB)
Plan dochodów budżetu Gminy Oława na 2013 rok - zmiany.
Załącznik nr 2 do uchwały XL/235/2013 (99.8 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2013 rok - zmiany.
Załącznik nr 3 do uchwały XL/235/2013 (244.1 KB)
Plan zadań inwestycyjnych na 2013 rok - zmiany.
Załącznik nr 4 do uchwały XL/235/2013 (83.8 KB)
Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany.

 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 20/2013 z 28.02.2013 r. (36 KB)
zmieniające uchwałę budżetową Gminy Oława na rok 2013
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2013 (104.2 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2013 rok - zmiany
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 20/2013 (18.8 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2013 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.

 


Uchwała Rady Gminy Oława nr XLII/246/2013 z 26.03.2013 r. (49.7 KB)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Oława na 2013 rok.
Załącznik nr 1 do uchwały XLII/246/2013 (59 KB)
Plan dochodów budżetu Gminy Oława na 2013 rok - zmiany.
Załącznik nr 2 do uchwały XLII/246/2013 (107.3 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2013 rok - zmiany.
Załącznik nr 3 do uchwały XLII/246/2013 (262.3 KB)
Plan zadań inwestycyjnych na 2013 rok - zmiany.
Załącznik nr 4 do uchwały XLII/246/2013 (83.7 KB)
Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany.

 


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 39/2013 z 29.03.2013 r. (74.4 KB)
zmieniające uchwałę budżetową Gminy Oława na rok 2013.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 39/2013 (222.3 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2013 rok - zmiany.

 


Uchwała Rady Gminy Oława nr XLIII/265/2013 z 11.04.2013 r. (123.6 KB)

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Oława na 2013 rok.
Załącznik nr 1 do uchwały XLIII/265/2013 (275.1 KB)
Plan dochodów budżetu Gminy Oława na 2013 rok - zmiany.
Załącznik nr 2 do uchwały XLIII/265/2013 (208 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2013 rok - zmiany.
Załącznik nr 3 do uchwały XLIII/265/2013 (601 KB)
Plan zadań inwestycyjnych na 2013 rok - zmiany.
Załącznik nr 4 do uchwały XLIII/265/2013 (205.9 KB)
Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany.

 


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 49/2013 z 12.04.2013 r. (92.9 KB)
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2013.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 49/2013 (102.5 KB)
Plan dochodów budżetu Gminy Oława na 2013 rok - zmiany.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 49/2013 (87.8 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2013 rok - zmiany.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia 49/2013 (71.4 KB)
Plan dochodów budżetu Gminy Oława na 2013 rok związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 4 do Zarządzenia 49/2013 (76.5 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2013 rok związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 51/2013 z 17.04.2013 r. (79.5 KB)
zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 49/2013 z 12.04.2013 r.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 51/2013 (92.5 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2013 rok - zmiany.
Załącznik nr 5 do Zarządzenia 51/2013 (75.1 KB)
Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 rok - zmiany.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLIV/279/2013 z 30.04.2013 r. (181.5 KB)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Oława na 2013 rok.
Załącznik nr 1 do uchwały XLIV/279/2013 (283.7 KB)
Plan dochodów budżetu Gminy Oława na 2013 rok - zmiany.
Załącznik nr 2 do uchwały XLIV/279/2013 (355.3 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2013 rok - zmiany.
Załącznik nr 3 do uchwały XLIV/279/2013 (749.7 KB)
Plan zadań inwestycyjnych na 2013 rok - zmiany.
Załącznik nr 4 do uchwały XLIV/279/2013 (97.3 KB)
Plan dochodów budżetu Gminy Oława na 2013 rok - związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 5 do uchwały XLIV/279/2013 (101.1 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2013 rok - związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 6 do uchwały XLIV/279/2013 (250.1 KB)
Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 62/2013 z 30.04.2013 r.  (100.1 KB)
zmieniające uchwałę budżetową Gminy Oława na rok 2013.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 62/2013 (116.1 KB)
Plan dochodów budżetu Gminy Oława na 2013 rok - dochody.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 62/2013 (184 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2013 rok - zmiany.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia 62/2013 (77.7 KB)
Plan dochodów budżetu Gminy Oława na 2013 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.
Załącznik nr 4 do Zarządzenia 62/2013 (78.2 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2013 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 70/2013 z 16.05.2013 r.  (27.2 KB)
zmieniające uchwałę budżetową Gminy Oława na rok 2013.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 70/2013 (33.6 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2013 rok - zmiany.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLV/300/2013 z 28.05.2013 r. (56.9 KB)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Oława na 2013 rok.
Załącznik nr 1 do uchwały XLV/300/2013 (76.7 KB)
Plan dochodów budżetu Gminy Oława na 2013 rok - zmiany.
Załącznik nr 2 do uchwały XLV/300/2013 (138.5 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława nr 2013 rok - zmiany.
Załącznik nr 3 do uchwały XLV/300/2013 (309.1 KB)
Plan zadań inwestycyjnych na 2013 rok - zmiany.
Załącznik nr 4 do uchwały XLV/300/2013 (29 KB)
Plan dochodów budżetu Gminy Oława na 2013 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 5 do uchwały XLV/300/2013 (25.6 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2013 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 6 do uchwały XLV/300/2013 (121.1 KB)
Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 76/2013 z 31.05.2013 r. (35.1 KB)
zmieniające uchwałę budżetową Gminy Oława na rok 2013.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 76/2013 (98.9 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2013 rok - zmiany.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 76/2013 (38.9 KB)
Plan zadań inwestycyjnych na 2013 rok -zmiany.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 90/2013 z 10.06.2013 r.  (31.5 KB)
zmieniające uchwałę budżetową Gminy Oława na rok 2013.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 90/2013 (19.5 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2013 rok - zmiany.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 92/2013 z 12.06.2013 r. (26.5 KB)
zmieniające uchwałę budżetową Gminy Oława na rok 2013.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 92/2013 (17.6 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2013 rok - zmiany.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVII/305/2013 z 27.06.2013r. (47.5 KB)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2013 rok.
Załącznik nr 1 do uchwały XLVII/305/2013 (56.5 KB)
Plan dochodów budżetu Gminy Oława na 2013 rok - zmiany
Załącznik nr 2 do uchwały XLVII/305/2013 (149.2 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2013 rok - zmiany
Załącznik nr 3 do uchwały XLVII/305/2013 (353.5 KB)
Plan zadań inwestycyjnych na 2013 rok - zmiany
Załącznik nr 4 do uchwały XLVII/305/2013 (144.5 KB)
Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiana
Uzasadnienie do uchwały XLVII/305/2013 (95.7 KB)
w sprawie niektórych zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 98/2013 z 28.06.2013 (52.9 KB)
zmieniające uchwałę budżetową gminy Oława na rok 2013
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 98/2013 (54.5 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2013 rok - zmiany
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 98/2013 (139.1 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2013 rok - zmiany
Załącznik nr 3 do Zarządzenia 98/2013 (27.3 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2013 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Załącznik nr 4 do Zarządzenia 98/2013 (28.7 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2013 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 98/2013 (24.5 KB)

 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 111/2013 z 31.07.2013 (53.9 KB)
zmieniające uchwałę budżetową gminy Oława na rok 2013
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 111/2013 (89.4 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2013 rok - zmiany
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 111/2013 (231.8 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2013 rok - zmiany
Załącznik nr 3 do Zarządzenia 111/2013 (31.4 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2013 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Załącznik nr 4 do Zarządzenia 111/2013 (40.4 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2013 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Uzasadnienie do Zarządzenia 111/2013  (57.2 KB)

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLIX/310/2013 z 12.08.2013r.(61 KB)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2013 rok.
Załącznik nr 1 do uchwały XLIX/310/2013 (105.6 KB)
Plan dochodów budżety gminy Oława na 2013 rok - zmiany.
Załącznik nr 2 do uchwały XLIX/310/2013 (199 KB)
Plan wydatków Budżetu Gminy Oława na 2013 rok - zmiany.
Załącznik nr 3 do uchwały XLIX/310/2013 (352 KB)
Plan zdań inwestycyjnych na 2013 rok - zmiany.
Załącznik nr 4 do uchwały XLIX/310/2013 (25 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2013 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Załącznik nr 5 do uchwały XLIX/310/2013 (23.5 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2013 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Załącznik nr 6 do uchwały XLIX/310/2013 (146.2 KB)
Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych - zmiany.
Załącznik nr 7 do uchwały XLIX/310/2013 (85.2 KB)
Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2013 roku - plan po zmianach.
Uzasadnienie do uchwały w sprawie niektórych zmian w budżecie gminy na 2013 rok. (124.5 KB)

 

Uchwała Rady Gminy Oława Nr L/315/2013 z 30.08.2013r. (51.8 KB)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Oława na 2013 rok
Załącznik nr 1 do Uchwały L/315/2013 (70.2 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2013 rok - zmiany
Załącznik nr 2 do Uchwały L/315/2013 (96.6 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2013 rok - zmiany
Załącznik nr 3 do Uchwały L/315/2013 (412.2 KB)
Plan zadań inwestycyjnych na 2013 rok - zmiany.
Załącznik nr 4 do Uchwały L/315/2013 (147.5 KB)
Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany
Uzasadnienie do Uchwały w sprawie niektórych zmian w budżecie gminy na 2013 rok. (96.5 KB)

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 123/2013 z 30.08.2013r. (29.7 KB)
zmieniające uchwałę budżetową gminy Oława na rok 2013
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 123/2013 (159.1 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2013 rok - zmiany
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 123/2013 (46.3 KB)

 

Uchwała Rady Gminy Oława Nr LII/320/2013 z 30.09.2013r. (63.4 KB)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2013 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały LII/319/2013 (199.8 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2013 rok - zmiany.
Załącznik nr 2 do Uchwały LII/319/2013 (150.4 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oław na 2013 rok - zmiany.
Załącznik nr 3 do Uchwały LII/319/2013 (307.8 KB)
Plan zadań inwestycyjnych na 2013 rok - zmiany
Załącznik nr 4 do Uchwały LII/319/2013 (22 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2013 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 5 do Uchwały LII/319/2013 (21.9 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oław na 2013 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 6 do Uchwały LII/319/2013 (124.8 KB)
Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany
Uzasadnienie do Uchwały LII/320/2013. (116.2 KB)

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 139/2013 z 30.09.2013r. (53.3 KB)
zmieniające uchwałę budżetową gminy Oława na rok 2013
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 139/2013 (53.6 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2013 rok - zmiany
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 139/2013 (335.9 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2013 rok - zmiany
Załącznik nr 3 do Zarządzenia 139/2013 (28 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2013 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 4 do Zarządzenia 139/2013 (53.6 KB)
Plan wydaktów budżetu gminy Oława na 2013 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Uzasadnienie do uchwały 139/2013 (80.5 KB)

 

Uchwała Rady Gminy Oława Nr LIII/324/2013 z 17.10.2013r. (67.8 KB)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2013 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały LIII/324/2013 (199.3 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2013 rok - zmiany.
Załącznik nr 2 do Uchwały LIII/324/2013 (161.2 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2013 rok - zmiany.
Załącznik nr 3 do Uchwały LIII/324/2013 (48.8 KB)
Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Oława na 2013 rok - zmiany.
Załącznik nr 4 do Uchwały LIII/324/2013 (397.7 KB)
Plan zadań inwestycyjnych na 2013 rok - zmiany.
Załącznik nr 5 do Uchwały LIII/324/2013 (24.8 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2013 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami - zmiany.
Załącznik nr 6 do Uchwały LIII/324/2013 (22.3 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2013 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 7 do Uchwały LIII/324/2013 (149.6 KB)
Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany.
Uzasadnienie do uchwały w sprawie niektórych zmian w budżecie gminy na 2013 rok. (132 KB)

 

Zarządzenie Wójta Gmina Oława nr 154/2013 z 22.10.2013r. (48.7 KB)
zmieniające uchwałę budżetową gminy Oława na rok 2013
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 154/2013 (92 KB)
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 154/2013 (71.6 KB)
Załącznik nr 3 do Zarządzenia 154/2013 (20.9 KB)
Załącznik nr 4 do Zarządzenia 154/2013 (32.3 KB)
Uzasadnienie do Zarządzenia 154/2013 (32.9 KB)

 

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr LV/328/2013 z 31.10.2013r. (66.4 KB)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2013 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały LV/328/2013 (176.1 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2013 rok - zmiany.
Załącznik nr 2 do Uchwały LV/328/2013 (102 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2013 rok - zmiany.
Załącznik nr 3 do Uchwały LV/328/2013 (370.8 KB)
Plan zadań inwestycyjnych na 2013 rok - zmiany.
Załącznik nr 4 do Uchwały LV/328/2013 (25.5 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2013 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 5 do Uchwały LV/328/2013 (22.5 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2013 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
Załącznik nr 6 do Uchwały LV/328/2013 (154.4 KB)
Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany.
Uzasadnienie do Uchwały LV/328/2013 (79.7 KB)

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 159/2013 z 31.10.2013r. (34.6 KB)
zmieniające uchwałę budżetową gminy Oława na rok 2013
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 159/2013 (224.9 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2013 rok - zmiany
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 159/2013 (27.4 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 159/2013 (80 KB)

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr LVI/336/2013 z 20.11.2013r. (52.8 KB)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Oława na 2013 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały LVI/336/2013 (184.7 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2013 rok - zmiany.
Załącznik nr 2 do Uchwały LVI/336/2013 (172.9 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2013 rok - zmiany.
Załącznik nr 3 do Uchwały LVI/336/2013 (376.6 KB)
Plan zadań inwestycyjnych na 2013 rok - zmiany.
Załącznik nr 4 do Uchwały LVI/336/2013 (151 KB)
Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany.
Załącznik nr 5 do Uchwały LVI/336/2013 (85.8 KB)
Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2013 roku - plan po zmianach.
Uzasadnienie do Uchwały LVI/336/2013 (56.1 KB)

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 169/2013 z 29 listopada 2014r. (36 KB)
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2013 rok.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 169/2013 (406.5 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2013 rok - zmiany
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 169/2013 (26.8 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2013 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Uzasadnienie do Zarządzenia 169/2013  (25.1 KB)

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr LVII/339/2013 z 29.11.2013r. (64.7 KB)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2013 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały LVII/339/2013 (234.5 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2013 rok - zmiany
Załącznik nr 2 do Uchwały LVII/339/2013 (288.8 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2013 rok - zmiany
Załącznik nr 3 do Uchwały LVII/339/2013 (372.8 KB)
Plan zadań inwestycyjnych na 2013 rok - zmiany
Załącznik nr 4 do Uchwały LVII/339/2013 (46.5 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2013 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Załącznik nr 5 do Uchwały LVII/339/2013 (45.1 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2013 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 6 do Uchwały LVII/339/2013 (143.5 KB)
Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany.
Załącznik nr 7 do Uchwały LVII/339/2013 (90.1 KB)
Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2013 roku - plan po zmianach.
Uzasadnienie do Uchwały LVII/339/2013 (46.6 KB)
w sprawie niektórych zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr LVIII/343/2013 z 20.12.2013r. (80.5 KB)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Oława na 2013 rok
Załącznik nr 1 do uchwały LVIII/343/2013 (178.9 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2013 rok - zmiany
Załącznik nr 2 do uchwały LVIII/343/2013 (97.4 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2013 rok - zmiany
Załącznik nr 3 do uchwały LVIII/343/2013 (31.5 KB)
Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. - plan po zmianach
Załącznik nr 4 do uchwały LVIII/343/2013 (370.4 KB)
Plan zadań inwestycyjnych na 2013 rok - zmiany
Załącznik nr 5 do uchwały LVIII/343/2013 (143.7 KB)
Dotacje udzielone w 2003 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany
Załącznik nr 6 do uchwały LVIII/343/2013 (86.5 KB)
Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2013 roku - plan po zmianach
Uzasadnienie do uchwały LVIII/343/2013 (70.2 KB)

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr LIX/352/2013 z 30.12.2013r. (91 KB)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Oława na 2013 rok
Załącznik nr 1 do uchwały LIX/352/2013 (254.1 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2013 rok - zmiany
Załącznik nr 2 do uchwały LIX/352/2013 (471.2 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława na 2013 rok - zmiany
Załącznik nr 3 do uchwały LIX/352/2013 (394.7 KB)
Plan zadań inwestycyjnych na 2013 rok - zmiany
Załącznik nr 4 do uchwały LIX/352/2013 (28.7 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2013 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 5 do uchwały LIX/352/2013 (26.4 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2013 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Załącznik nr 6 do uchwały LIX/352/2013 (86.7 KB)
Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2013 roku - plan po zmianach
Uzasadnienie do uchwały LIX/352/2013 (85 KB)

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 181/2013 z 31.12.2013r. (47.5 KB)
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2013
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 181/2013 (234.4 KB)
Plan wydatków Budżetu gminy Oława n 2013 rok - zmiany
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 181/2013 (33.3 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2013 rok związanych z relizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 181/2013 (27.4 KB)

 

Liczba odwiedzin : 624
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Skarbnik Gminy Danuta Król
Czas wytworzenia: 2013-04-03 09:24:26
Czas publikacji: 2013-04-03 09:24:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak