Zmiany w budżecie na 2014 rok 

 

  

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 6/2014 z 2.01.2014r. (42.1 KB)
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2014
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 6/2014 (67.5 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok - zmiany


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 13/2014 z 13.01.2014r. (31.8 KB)
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2014
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 13/2014 (56.5 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok - zmiany
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 13/2014  (63.8 KB)
Plan zadań inwestycyjnych na 2014 rok - zmiany
Uzasadnienie do Zarządzenia 13/2014 (13.1 KB)


Uchwała Rady Gminy Oława nr LXI/361/2014 z 23.01.2014r. (59.7 KB)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2014 rok.
Załącznik nr 1 do uchwały LXI/361/2014 (105 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2014 rok - zmiany.
Załącznik nr 2 do uchwały LXI/361/2014 (124.5 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok - zmiany.
Załącznik nr 3 do uchwały LXI/361/2014 (380.3 KB)
Plan zadań inwestycyjnych na 2014 rok - zmiany
Załącznik nr 4 do uchwały LXI/361/2014 (25.9 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiana
Załącznik nr 5 do uchwały LXI/361/2014 (22.4 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiana
Załącznik nr 6 do uchwały LXI/361/2014 (104.3 KB)
Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany.
Uzasadnienie do uchwały LXI/361/2014 (64.2 KB)

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 20/2014 z 24.01.2014r. (32 KB)
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2014
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 20/2014 (27.3 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2014 - zmiany
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 20/2014 (23.8 KB)
Plan zadań inwestycyjnych na 2014 rok - zmiany

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr LXII/369/2014 z 28.02.2014r. (54.2 KB)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2014 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały LXII/369/2014 (68.7 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2014 rok - zmiany
Załącznik nr 2 do Uchwały LXII/369/2014 (163.7 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok - zmiany
Załącznik nr 3 do Uchwały LXII/369/2014 (438.6 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława na 2014 rok - zmiany
Załącznik nr 4 do Uchwały LXII/269/2014 (33.8 KB)
Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.
Załącznik nr 5 do Uchwały LXII/269/2014 (108.3 KB)
Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany
Uzasadnienie do uchwały LXII/369/2014 w sprawie niektórych zmian w budżecie gminy na 2014 rok. (55 KB)

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 39/2014 z 28.02.2014r. (45.8 KB)
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2014r.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 39/2014 (98.8 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława - zmiany.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 39/2014 (18.1 KB)
Plan zadań inwestycyjnych na 2014 rok - zmiany.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia 39/2014 (25.3 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Uzasadnienie do Zarządzenia 39/2014 (37.8 KB)

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr LXIV/376/2014 z 27.03.2014r. (60.6 KB)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2014 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały LXIV/376/2014 (72.2 KB)
Plan dochodów budżetowych gminy Oława na 2014 rok - zmiany.
Załącznik nr 2 do Uchwały LXIV/376/2014 (180.4 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok - zmiany.
Załącznik nr 3 do Uchwały LXIV/376/2014 (420.6 KB)
Plan zadań inwestycyjnych na 2014 rok - zmiany.
Załącznik nr 4 do Uchwały LXIV/376/2014 (112 KB)
Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - zmiany.
Załącznik nr 5 do Uchwały LXIV/376/2014 (25.1 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 6 do Uchwały LXIV/376/2014 (22 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Uzasadnienie do uchwały LXIV/376/2014 (65.3 KB)

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 70/2014 z 31.03.2014r.  (54.2 KB)
zmieniające Uchwałę budżetową gminy Oława na rok 2014.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 70/2014 (50 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2014 rok - zmiany.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 70/2014 (130.8 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok - zmiany.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia 70/2014  (24.9 KB)
Plan zadań inwestycyjnych na 2014 rok - zmiany.
Załącznik nr 4 do Zarządzenia 70/2014 (25.6 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 5 do Zarządzenia 70/2014 (28.1 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Uzasadnienie do Zarządzenia 70/2014 (60.8 KB)

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr LXV/390/2014 z 29.04.2014r. (66 KB)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2014 rok.
Załącznik nr 1 do uchwały LXV/390/2014 (111.6 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2014 rok - zmiany.
Załącznik nr 2 do uchwały LXV/390/2014 (121.6 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok - zmiany.
Załącznik nr 3 do uchwały LXV/390/2014 (27.5 KB)
Przychody i rozchody budżetu w 2014 rok - zmiany.
Załącznik nr 4 do uchwały LXV/390/2014 (380 KB)
Plan wydatków inwestycyjnych na 2014 rok - zmiany.
Załącznik nr 5 do uchwały LXV/390/2014 (95 KB)
Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych - zmiany
Załącznik nr 6 do uchwały LXV/390/2014 (22.8 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 7 do uchwały LXV/390/2014 (25.8 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Uzasadnienie do uchwały LXV/390/2014 (97.6 KB)

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 82/2014 z 30.04.2014r. (51 KB)
zmieniające Uchwałę budżetową gminy Oława na rok 2014
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 82/2014 (52.7 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2014 rok - zmiany.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 82/2014 (95.7 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok - zmiany.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia 82/2014 (30 KB)

Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia 82/2014 (40 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Uzasadnienie do Zarządzenia 82/2014 (43.8 KB)

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 94/2014 z 16.05.2014r. (49.1 KB)
zmieniające Uchwałę budżetową gminy Oława na rok 2014.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 94/2014 (46.4 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2014 rok - zmiany.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 94/2014 (45.4 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok - zmiany.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia 94/2014 (38.4 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 4 do Zarządzenia 94/2014 (32.1 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 5 do Zarządzenia 94/2014 (86.6 KB)
Dotacje udzielone w 2014
roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany.
Uzasadnienie do Zarządzenia 94/2014. (17.6 KB)


Uchwała Rady Gminy Oława nr LXVI/397/2014 z 29.05.2014r. (54.1 KB)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2014 rok.
Załącznik nr 1 do uchwały LXVI/397/2014 (67.8 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2014 rok - zmiany.
Załącznik nr 2 do uchwały LXVI/397/2014 (146.8 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok - zmiany.
Załącznik nr 3 do uchwały LXVI/397/2014 (398.5 KB)
Plan zdań inwestycyjnych na 2014 rok - zmiany.
Załącznik nr 4 do uchwały LXVI/397/2014 (96.4 KB)
Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany.
Uzasadnienie do uchwały LXVI/397/2014 (68.7 KB)

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 97/2014 z 30.05.2014r. (40.2 KB)
zmieniające Uchwałę budżetową gminy Oława na rok 2014.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 97/2014 (135.2 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok - zmiany
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 97/2014 (35.4 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Uzasadnienie do Zarządzenia 97/2014 (31.6 KB)

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr LXVII/400/2014 z 27.06.2014r. (45.5 KB)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2014 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały LXVII/400/2014 (131.8 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2014 rok - zmiany.
Załącznik nr 2 do Uchwały LXVII/400/2014 (176.4 KB)
Plan wydatków gminy Oława na 2014 rok - zmiany.
Załącznik nr 3 do Uchwały LXVII/400/2014 (413.8 KB)
Plan zadań inwestycyjnych na 2014 rok - zmiany
Załącznik nr 4 do Uchwały LXVII/400/2014 (106.1 KB)
Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - zmiany.
Uzasadnienie do uchwały LXVII/400/2014 (90.2 KB)

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 126/2014 z 30.06.2014 (32.9 KB)
zmieniające Uchwałę budżetową gminy Oława na rok 2014.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 126/2014 (61.9 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok - zmiany
Uzasadnienie do Zarządzenia 126/2014 (32.7 KB)

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr LXVIII/413/2014 z 01.07.2014r.  (31.9 KB)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2014 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały LXVIII/413/2014 (72.7 KB)
Plan wydatków gminy Oława na 2014 rok - zmiany.
Załącznik nr 2 do Uchwały LXVIII/413/2014 (54.1 KB)
Plan zadań inwestycyjnych na 2014 rok - zmiany
Uzasadnienie do uchwały LXVII/413/2014 (35.8 KB)

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 129/2014 z 9.07.2014r. (52.4 KB)
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2014r.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 129/2014 (35.7 KB)

Plan dochodów budżetu gminy Oława - zmiany.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 129/2014 (90.7 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława - zmiany.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia 129/2014 (20.5 KB)
Plan zadań inwestycyjnych na 2014 rok - zmiany.
Załącznik nr 4 do Zarządzenia 129/2014 (21.6 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 5 do Zarządzenia 129/2014 (37 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.

Uzasadnienie do Zarządzenia 129/2014 (26.2 KB)

 

Uchwała Rady Gminy Oława NR LXIX/416/2014 z 18.07.2014r. (48.7 KB)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2014 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały LXIX/416/2014 (57.4 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2014 rok - zmiany.
Załącznik nr 2 do Uchwały LXIX/416/2014 (45.5 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok - zmiany.
Załącznik nr 3 do Uchwały LXIX/416/2014 (407.7 KB)
Plan zadań inwestycyjnych na 2014 rok - zmiany.
Załącznik nr 4 do Uchwały LXIX/416/2014 (270.7 KB)
Plan dochodów gminy Oława na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 5 do Uchwały LXIX/416/2014 (257.1 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok zawiązanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 133/2014 z 24.07.2014r. (53.2 KB)
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2014r.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 133/2014 (51.9 KB)

Plan dochodów budżetu gminy Oława - zmiany.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 133/2014 (53.8 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława - zmiany.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia 133/2014 (20.7 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 4 do Zarządzenia 133/2014 (19.1 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.

Uzasadnienie do Zarządzenia 133/2014 (31.5 KB)

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 134/2014 z 31.07.2014r. (50 KB)
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2014r.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 134/2014 (36.9 KB)

Plan wydatków budżetu gminy Oława - zmiany.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 134/2014 (206.2 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława - zmiany.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia 134/2014 (28.6 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 4 do Zarządzenia 134/2014 (77.1 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.

Uzasadnienie do Zarządzenia 134/2014 (41.8 KB)

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr LXX/418/2014  z 28.08.2014r. (48.7 KB)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2014 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXX/418/2014 (131.3 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2014 rok - zmiany
Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXX/418/2014 (163.4 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok - zmiany
Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXX/418/2014 (16.9 KB)
Plan rozchodów budżetu gminy Oława na 2014 rok - zmiany
Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXX/418/2014 rok  (411.5 KB)
Plan zdań inwestycyjnych na 2014 rok - zmiany
Załącznik nr 5 do Uchwały nr LXX/418/2014 (106.3 KB)
Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finasów publicznych - zmiany.
Uzasadnienie do uchwały nr LXX/418/2014 (81.2 KB)

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 154/2014 z 29.08.2014r. (49.6 KB)
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2014r.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 154/2014 (59 KB)

Plan dochodów budżetu gminy Oława - zmiany.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 154/2014 (115.4 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława - zmiany.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia 154/2014 (36.4 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 4 do Zarządzenia 154/2014 (65.2 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.

Uzasadnienie do Zarządzenia 154/2014 (49.6 KB)

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr LXXI/426/2014 z 30.09.2014r. (57 KB)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2014 rok.
Załącznik nr 1 do uchwały LXXI/426/2014 (101.2 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2014 rok - zmiany.
Załącznik nr 2 do uchwały LXXI/426/2014 (294.3 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok - zmiany.
Załącznik nr 3 do uchwały LXXI/426/2014 (400.4 KB)
Plan zdań inwestycyjnych na 2014 rok - zmiany.
Załącznik nr 4 do uchwały LXXI/426/2014 (31.9 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 5 do uchwały LXXI/426/2014 (31.2 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 6 do uchwały LXXI/426/2014 (111.3 KB)
Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany.
Uzasadnienie do uchwały LXXI/426/2014 (63.9 KB)

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 182/2014 z 30.09.2014r. (50 KB)
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2014r.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 182/2014 (38.7 KB)

Plan dochodów budżetu gminy Oława - zmiany.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 182/2014 (231 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława - zmiany.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia 182/2014 (26 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 4 do Zarządzenia 182/2014 (94.7 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.

Uzasadnienie do Zarządzenia 182/2014 (47.8 KB)

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 187/2014 z 16.10.2014r. (50.7 KB)
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2014r.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 187/2014 (59.5 KB)

Plan dochodów budżetu gminy Oława - zmiany.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 187/2014 (42.7 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława - zmiany.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia 187/2014 (44 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 4 do Zarządzenia 187/2014 (39.7 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr LXXII/433/2014 z 30.10.2014r. (66.9 KB)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2014 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXII/433/2014 (173.1 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2014 rok - zmiany
Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXII/433/2014 (226.8 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok - zmiany
Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXXII/433/2014 (397.9 KB)
Plan zadań inwestycyjnych na 2014 rok - zmiany
Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXXII/433/2014 (22.9 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Załącznik nr 5 do Uchwały nr LXXII/433/2014 (30.8 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Załącznik nr 6 do Uchwały nr LXXII/433/2014 (28.4 KB)
Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - zmiany
Załącznik nr 7 do Uchwały nr LXXII/433/2014 (118.7 KB)
Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany
Uzasadnienie do Uchwały nr LXXII/433/2014 (61.1 KB)

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 189/2014 z 30.10.2014r. (45.6 KB)
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2014r.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 189/2014 (64.1 KB)

Plan dochodów budżetu gminy Oława - zmiany.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 189/2014 (43 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława - zmiany.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia 189/2014 (46.2 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 4 do Zarządzenia 189/2014 (62.9 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 190/2014 z 31.10.2014r. (45.2 KB)
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2014r.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 190/2014 (44.7 KB)

Plan dochodów budżetu gminy Oława - zmiany.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 190/2014 (235.1 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława - zmiany.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia 190/2014 (32.3 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.

Uzasadnienie do Zarządzenia 190/2014 (32.5 KB)

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr LXXIII/442/2014 z 6.11.2014r. (49.4 KB)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2014 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały LXXIII/422/2014 (131.4 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2014 rok - zmiany.
Załącznik nr 2 do Uchwały LXXIII/422/2014 (132.6 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok - zmiany.
Załącznik nr 3 do Uchwały LXXIII/422/2014 (28.5 KB)
Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Oława w 2014 r. - zmiany.
Załącznik nr 4 do Uchwały LXXIII/423/2014 (417.1 KB)
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława w 2014 roku - zmiany.
Załącznik nr 5 do Uchwały LXXIII/423/2014 (63.6 KB)
Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2014 roku - plany po zmianach.
Uzasadnienie do Uchwały LXXIII/442/2014 (63.7 KB)

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 194/2014 z 12.11.2014r. (45.4 KB)
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2014r.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 194/2014 (44.7 KB)

Plan dochodów budżetu gminy Oława - zmiany.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 194/2014 (25.7 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława - zmiany.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia 194/2014 (34.6 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 4 do Zarządzenia 194/2014 (28.6 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 200/2014 z 18.11.2014r. (45.8 KB)
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2014r.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 200/2014 (51 KB)

Plan dochodów budżetu gminy Oława - zmiany.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 200/2014 (192.9 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława - zmiany.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia 200/2014 (33.6 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 4 do Zarządzenia 200/2014 (28.3 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 203/2014 z 28.11.2014r. (49.6 KB)
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2014r.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 203/2014 (46 KB)

Plan dochodów budżetu gminy Oława - zmiany.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 203/2014 (253 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława - zmiany.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia 203/2014 (26.8 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 4 do Zarządzenia 203/2014 (43 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2014 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.

Uzasadnienie do Zarządzenia 203/2014 (45.7 KB)

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr II/5/2014 z 1.12.2014r. (77.3 KB)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Oława na 2014 rok.
Załącznik nr 1 do uchwały II/5/2014 (203.5 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława w 2014 roku - zmiany
Załącznik nr 2 do uchwały II/5/2014 (173.7 KB)
Plan wydatków budżetu Gminy Oława w 2014 roku - zmiany
Załącznik nr 3 do uchwały II/5/2014 (27.2 KB)
Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Oława w 2014 roku - zmiany

Załącznik nr 4 do uchwały II/5/2014 (392.7 KB)
Plan zadań inwestycyjnych w 2014 roku - zmiany
Załącznik nr 5 do uchwały II/5/2014 (118.3 KB)
Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany.
Załącznik nr 6 do uchwały II/5/2014 (29.3 KB)
Plan dochodów i wydatków w 2014 roku na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - zmiany.
Załącznik nr 7 do uchwały II/5/2014 (59.7 KB)
Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanie nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2014 roku - plan po zmianach.
Uzasadnienie do uchwały II/5/2014 (79.3 KB)

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 206/2014 z 8.12.2014r. (33.2 KB)
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2014r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 206/2014 (56.8 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława - zmiany.

 

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr IV/17/2014 z 30.12.2014r. (44.5 KB)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2014 rok
Załącznik nr 1 do uchwały IV/17/2014 (263.9 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława w 2014 roku - zmiany.
Załącznik nr 2 do uchwały IV/17/2014 (264 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2014 roku - zmiany
Załącznik nr 3 do uchwały IV/17/2014 (398.6 KB)
Plan zadań inwestycyjnych w 2014 roku - zmiany
Załącznik nr 4 do uchwały IV/17/2014  (119.3 KB)
Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany.
Załącznik nr 5 do uchwały IV/17/2014 (58 KB)
Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2014 roku - plan po zmianach.
Uzasadnienie do uchwały IV/17/2014 (50.3 KB)

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 214/2014 z 31.12.2014r. (33.3 KB)
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2014r.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 214/2014 (286.1 KB)

Plan dochodów budżetu gminy Oława - zmiany.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 214/2014 (88.7 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława - zmiany.
 
Uzasadnienie do Zarządzenia 214/2014 (40.4 KB)

 

Liczba odwiedzin : 619
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Skarbnik Gminy Danuta Król
Czas wytworzenia: 2014-01-09 12:45:06
Czas publikacji: 2014-01-09 12:45:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak