Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oława na lata 2014-2031 

 

  

Uchwała Rady Gminy Oława nr LVIII/344/2013 z 20.12.2013r. (43.8 KB)
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2014-2031
Załącznik nr 1 do uchwały LVIII/344/2013 (703.1 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do uchwały LVIII/344/2013 (576.7 KB)
Wykaz przedsięwzięć do WPF
Objaśnienia do uchwały LVIII/344/2013 (584.5 KB)

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr LX/360/2014 z 23.01.2014r. (31.4 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowaej Gminy Oława na lata 2014-2031
Załącznik nr 1 do uchwały LX/360/2014 (707 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do uchwały LX/360/2014 (626.7 KB)
Wykaz przedsięwzięć do WPF
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w WPF Gminy Oława na lata 2014-2031 (239.5 KB)

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr LXII/368/2014 z 28.02.2014r. (31.5 KB)
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2014-2031
Załącznik nr 1 do Uchwały LXII/368/2014 (760.2 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do uchwały LXII/368/2014 (610 KB)
Wykaz przedsięwzięć do WPF
Objaśnienia zmienionych wartości przyjetych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Oław ana lata 2014-2031. (209.8 KB)

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr LXIV/375/2014 z 27.03.2014r. (31.7 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2014-2031.
Załącznik nr 1 do Uchwały LXIV/375/2014 (768.5 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa.
Załącznik nr 2 do Uchwały LXIV/375/2014 (616.2 KB)
Wykaz przedsięwzięć do WPF.
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oława na lata 2014-2031. (204 KB)

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr LXV/389/2014 z 29.04.2014r.  (32.3 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2014-2031.
Załącznik nr 1 do Uchwały LXV/389/2014 (656.5 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do Uchwały LXV/389/2014 (582 KB)
Wykaz przedsięwzięć do WPF
Objaśnienia do uchwały nr 29.04.2014r. (209.9 KB)

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr LXVI/396/2014 z 29.05.2014r. (31.8 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2014-2031.
Załącznik nr 1 do Uchwały LXVI/396/2014 (668.1 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do Uchwały LXVI/396/2014 (580.5 KB)
Wykaz przedsięwzięć do WPF
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oława na lata 2014-2031 (198.5 KB)

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr LXVII/399/2014 z. 27.06.2014r. (32.4 KB)
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2014-2031.
Załącznik nr 1 do Uchwały
LXVII/399/2014 (632.3 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa.
Załącznik nr 2 do Uchwały LXVII/399/2014 (557.9 KB)
Wykaz przedsięwzięć do WPF.
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2031. (207.6 KB)

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr LXVII/412/2014 z 01.07.2014r.  (32.3 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2014-2031.
Załącznik nr 1 do Uchwały
LXVIII/412/2014 (769.8 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa.
Załącznik nr 2 do Uchwały LXVIII/412/2014 (195.6 KB)
Wykaz przedsięwzięć do WPF.
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2031. (134.9 KB)

 

Uchwała Rady Gminy Oława Nr LXIX/415/2014  z 18.07.2014r. (32.2 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2014-2031.
Załącznik nr 1 do Uchwały LXIX/415/2014 (678.4 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do Uchwały LXIX/415/2014 (583.1 KB)
Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Objaśnienia zmienionych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oława na lata 2014-2031. (226.2 KB)

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr LXX/417/2014 z 28.08.2014r. (32.9 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2014-2031
Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXX/417/2014 (670.5 KB)
Wieloletnie Prognoza Finansowa

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXX/417/2014 (606.2 KB)
Wykaz przedsięwzięć do WPF
Objaśnienia do Uchwały LXX/417/2014 (218.9 KB)Uchwała Rady Gminy Oława nr LXXI/425/2014 Z 30.09.2014r. (28.2 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2014-2031.
Załącznik nr 1 do uchwały LXXI/425/2014 (644.9 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do uchwały LXXI/425/2014 (499.9 KB)
Wykaz przedsięwzięć do WPF
Objaśnienia do Uchwały nr LXXI/425/2014 (182.2 KB)


Uchwała Rady Gminy Oława nr LXXII/432/2014 z 30.10.2014r. (33.1 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2014-2031
Załącznik nr 1 do Uchwały LXXII/432/2014 (732.1 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do Uchwały LXXII/432/2014 (580.1 KB)
Wykaz przedsięwzięć do WPF
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w WPF (192.1 KB)

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr LXXIII/441/2014 z 6.11.2014r. (32.7 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2014-2031.
Załącznik nr 1 do Uchwały LXXIII/441/2014 (731.8 KB)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do Uchwała LXXIII/441/2014 (577.8 KB)
Wykaz przedsięwzięć do WPF
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w WPF (231.3 KB)


Uchwała Rady Gminy Oława nr II/4/2014 z 1.12.2014r. (2.8 MB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2014-2031

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr IV/16/2014 z 30.12.2014r. (2.8 MB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2014-2031

 

Liczba odwiedzin : 604
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Skarbnik Gminy Danuta Król
Czas wytworzenia: 2014-01-09 12:45:50
Czas publikacji: 2014-01-09 12:45:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak