Uchwały i opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  

 

 

Uchwała Nr IV/259/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 grudnia 2013r. (122.3 KB)
w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Oława projekcie uchwały budżetowej gminy Oława na rok 2014 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

 

Uchwała Nr IV/29/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 20 stycznia 2013r. (139.4 KB)
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr LVIII/344/2013 Rady Gminy Oława z 20.12.2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2014-2031 oraz uchwale budżetowej na rok 2014 Rady Gminy Oława nr LVIII/345/2013 z 20.12.2013r.

 

Uchwała Nr IV/58/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 18 lutego 2014r. (155.3 KB)
w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez gminę Oława kredytu długoterminowego w wysokości 2.300.000 zł wnioskowanego na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

 

Uchwała Nr IV/164/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 1 września 2014r. (112 KB)
w sprawie opinii o przedłożonej przez wójta gminy Oława informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 rok.

 

Uchwała Nr IV/256/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 11 grudnia 2014 r. (181.7 KB)
w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez gminę Oława kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000 zł wnioskowanego na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

 

Uchwała Nr IV/66/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 3 kwietnia 2015r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Oława sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Oława w 2014 roku.

 

Liczba odwiedzin : 540
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : RIO
Czas wytworzenia: 2014-01-09 12:47:08
Czas publikacji: 2015-04-16 10:10:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak