Informacja o odpadach zielonych BIO 

 

  

Odpady zielone powstające na nieruchomościach zamieszkałych mogą być gromadzone w 1 worku max. 120 l z widocznym napisem „BIO” i wystawionym przed posesję w dzień wywozu bioodpadów w danej miejscowości zgodnie z harmonogramem, przez okres od maja do października bieżącego roku. Pozostałą ilość (nadmiar) odpadów zielonych można przekazać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczącym się w Godzikowicach, przy ul. Stalowej 12.

Odpady zielone z terenów użyteczności publicznej (dot. boiska sportowe, place zabaw, teren wokół świetlic) można bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczącym się w Godzikowicach, przy ul. Stalowej 12.

 

Liczba odwiedzin : 580
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Wójt Gminy Oława Jan Kownacki
Czas wytworzenia: 2014-05-26 13:16:11
Czas publikacji: 2014-05-26 13:16:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak