Komisje Rady Gminy Oława 

 

  

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr II/3/2014 z 1.12.2014r. (59.6 KB)
w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Oława
KOMISJA FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO:

Weronika Olech - przewodnicząca komisji

Paweł Bubała - zastępca przewodniczącej komisji

Mirosława Księżopolska

Jacek Łągiewczyk

Ryszard Terlecki

--------------------------------------------------------------------------------------------


KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Kazimierz Mądrzyk - przewodniczący komisji

Tadeusz Gąsior - zastępca przewodniczącego komisji

Tomasz Niewodniczański

Agata Opioła

Ryszard Terlecki

--------------------------------------------------------------------------------------------


KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

Mariusz Michałowski - przewodniczący komisji

Marek Sokołowski - zastępca przewodniczącego komisji

Zbigniew Chomicki

Agnieszka Kułakowska

Tomasz Niewodniczański

Andrzej Zygmunt

--------------------------------------------------------------------------------------------


KOMISJA PRZESTRZEGANIA PRAWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Agnieszka Kułakowska - przewodnicząca komisji

Agata Opioła - zastępca przewodniczącej komisji

Szczepan Cinkowski

Tadeusz Gąsior

Andrzej Zygmunt

--------------------------------------------------------------------------------------------


KOMISJA REWIZYJNA

Paweł Bubała - przewodniczący komisji

Kazimierz Mądrzyk - zastępca przewodniczącego komisji

Zbigniew Chomicki

Mariusz Michałowski

Marek Sokołowski

 

Liczba odwiedzin : 903
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przewodnicząca Rady Gminy Oława Mirosława Księżopolska
Czas wytworzenia: 2014-12-05 14:36:50
Czas publikacji: 2014-12-05 14:36:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak