Uchwały i opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  

 

 

Uchwała Nr IV/266/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 12 grudnia 2014r. (117.8 KB)
w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Oława projekcie uchwały budżetowej gminy Oława na rok 2015 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

 

Uchwała Nr IV/267/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 12 grudnia 2014r. (140.8 KB)
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Oława przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2015.

 

Uchwała Nr IV/11/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 22 stycznia 2015r. (111.1 KB)
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr III/7/2014 Rady Gminy Oława z dnia 19.12.2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Oława oraz uchwale budżetowej gminy Oława na rok 2015 nr III/8/2014 z dnia 19.12.2014r.

 

Uchwała Nr IV/191/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 18 września 2015r.
w sprawie opinii o przedłożonej informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2015 roku.

 

Uchwała Nr IV/86/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 14 kwietnia 2016r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Oława sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Oława w 2015 r.

 

Liczba odwiedzin : 518
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Regionalna Izba Obrachunkowa
Czas wytworzenia: 2014-12-15 15:23:07
Czas publikacji: 2016-04-19 15:17:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak