Zmiany w budżecie na 2015 rok 

 

 


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 4/2015 z 7.01.2015r. (39.8 KB)

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Oława na rok 2015.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 4/2015 (33.5 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2015 roku - zmiany

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr VI/23/2015  z 30.01.2015r, (46.8 KB)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2015 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały VI/23/2015 (64.6 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława w 2015 roku - zmiany.
Załącznik nr 2 do Uchwały VI/23/2015 (265.9 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2015 roku - zmiany
Załącznik nr 3 do Uchwały VI/23/2015 (351.3 KB)
Plan zdań inwestycyjnych w 2015 roku - zmiany
Załącznik nr 4 do Uchwały VI/23/2015 (52 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2015 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Załącznik nr 5 do Uchwały VI/23/2015 (117.3 KB)
Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany.
Uzasadnienie do uchwały VI/23/2015 (57.4 KB)Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 20/2015 z 30.01.2015r. (53.9 KB)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2015 rok.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 20/2015 (30.3 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława w 2015 roku - zmiany.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia 20/2015 (81.3 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2015 roku - zmiany.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia 20/2015 (21.7 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2015 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie  ustawami - zmiany
Załącznik nr 4 do Zarządzenia 20/2015 (28.2 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2015 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Załącznik nr 5 do Zarządzenia 20/2015 (110.7 KB)
Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany
Uzasadnienie do Zarządzenia 20/2015 (37.4 KB)

 

Uchwała Rady Gminy Oława VII/28/2015 z 27.02.2015r. (45.8 KB)
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2015 rok
Załącznik nr 1 do Uchwały VII/28/2015 (72.7 KB)
Plan dochodów budżetu gminy Oława w 2015 roku - zmiany
Załącznik nr 2 do Uchwały VII/28/2015 (103.3 KB)
Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2015 roku - zmiany
Załącznik nr 3 do Uchwały VII/28/2015 (24.7 KB)
Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku.
Załącznik nr 4 do Uchwały VII/28/2014 (349.2 KB)
Plan zadań inwestycyjnych w 2015 roku - zmiany
Załącznik nr 5 do Uchwały VII/28/2014 (118.3 KB)
Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany
Uzasadnienie do uchwały VII/28/2014 (38.5 KB)

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 34/2015 z 27.02.2015r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2015 rok.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr VIII/33/2015 z 27.03.2015r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2015 rok.
Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/33/2015
Plan dochodów budżetu gminy Oława w 2015 roku - zmiany
Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/33/2015
Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2015 roku - zmiany.
Załącznik nr 3 do uchwały nr VIII/33/2015
Plan zadań inwestycyjnych w 2015 roku - zmiany.
Załącznik nr 4 do uchwały nr VIII/33/2015
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2015 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Załącznik nr 5 do uchwały nr VIII/33/2015
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2015 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 6 do uchwały nr VIII/33/2015
Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany
Uzasadnienie do Uchwały VIII/33/2015

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 51/2015 z 31.03.2015r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2015 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 56/2015 z 10.04.2015r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2015 rok.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr IX/42/2015 z 30.04.2015r.
w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Oława na 2015 rok
Załącznik nr 1 do Uchwały IX/42/2015
Plan dochodów budżetu gminy Oława w 2015 roku - zmiany
Załącznik nr 2 do Uchwały IX/42/2015
Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2015 roku - zmiany
Załącznik nr 3 do Uchwały IX/42/2015
Plan wydatków inwestycyjnych w 2015 roku - zmiany
Załącznik nr 4 do Uchwały IX/42/2015
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2015 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Załącznik nr 5 do Uchwały IX/42/2015
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2015 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Załącznik nr 6 do Uchwały IX/43/2015
Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektor finansów publicznych - zmiany
Uzasadnienie do Uchwały nr IX/42/2015

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 72/2015 z 30.04.2015r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2015 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 93/2015 z 20.05.2015r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2015 rok.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr X/51/2015 z 29.05.2015r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Oława na 2015 rok
Załącznik nr 1 do Uchwały X/51/2015
Plan dochodów budżetu Gminy Oława w 2015 r. - zmiany
Załącznik nr 2 do Uchwały X/51/2015
Plan wydatków budżetu Gminy Oława w 2015 r. - zmiany
Załącznik nr 3 do Uchwały X/51/2015
Plan zadań inwestycyjnych na 2015 r. - zmiany
Załącznik nr 4 do Uchwały X/51/2015
Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany
Załącznik nr 5 do Uchwały X/51/2015
Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2015 roku - plan po zmianach
Uzasadnienie do Uchwały X/51/2015

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 106/2015 z 29.05.2015r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2015 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 111/2015 z 10.06.2015r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2015 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 112/2015 z 15.06.2015r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2015 rok.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XI/58/2015 z 30.06.2015r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Oława na 2015 rok
Załącznik nr 1 do Uchwały XI/58/2015
Plan dochodów budżetu gminy Oława w 2015 r. - zmiany.
Załącznik nr 2 do Uchwały XI/58/2015
Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2015 r. - zmiany.
Załącznik nr 3 do Uchwały XI/58/2015
Plan zadań inwestycyjnych w 2015 roku - zmiany.
Załącznik nr 4 do Uchwały XI/58/2015
Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany.
Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Oława nr XI/58/2015

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 119/2015 z 30.06.2015r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2015 rok.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XII/62/2015 z 15.07.2015r.
w sparwie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2015 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 126/2015 z 08.07.2015r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2015r.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 159/2015 z 10.08.2015r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2015r.

Uchwała Rady Gminy Oława nr XIII/64/2015 z 28.08.2015r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2015 rok.
Załącznik nr 1 do uchwały XIII/64/2015
Plan dochodów budżetu gminy Oława w 2015 r. - zmiany
Załącznik nr 2 do uchwały XIII/64/2015
Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2015 r. - zmiany
Załącznik nr 3 do uchwały XIII/64/2015
Plan zadań inwestycyjnych w 2015 r. - zmiany
Załącznik nr 4 do uchwały XIII/64/2015
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2015 rok związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Załącznik nr 5 do uchwały XIII/64/2015
Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany
Uzasadnienie do uchwały XIII/64/2015

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 177/2015 z 31.08.2015r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2015r.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 179/2015 z 07.09.2015r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2015r.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 194/2015 z 21.09.2015r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2015r.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XIV/69/2015 z 30.09.2015r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2015 roku.
Załącznik nr 1 do Uchwały XIV/69/2015
Plan dochodów budżetu gminy Oława w 2015 r. - zmiany
Załącznik nr 2 do Uchwały XIV/69/2015
Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2015 r. - zmiany
Załącznik nr 3 do Uchwały XIV/69/2015
Plan zadań inwestycyjnych w 2015 r. - zmiany
Załącznik nr 4 do Uchwały XIV/69/2015
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2015 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Załącznik nr 5 do Uchwały XIV/69/2015
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2015 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Załącznik nr 6 do Uchwały XIV/69/2015
Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany
Uzasadnienie do Uchwały XIV/69/2015

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 215/2015 z 19.10.2015r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2015 rok. 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 217/2015 z 20.10.2015r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2015 rok.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XV/77/2015 z 30.10.2015
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2015 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały XV/77/2015
Plan dochodów budżetu gminy Oława w 2015 r. - zmiany
Załącznik nr 2 do Uchwały XV/77/2015
Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2015 r. - zmiany
Załącznik nr 3 do Uchwały XV/77/2015
Plan zadań inwestycyjnych w 2015 r. - zmiany
Załącznik nr 4 do Uchwały XV/77/2015
Dochód z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2015 roku - plan po zmianach.
Załącznik nr 5 do Uchwały XV/77/2015
Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - zmiany.
Załącznik nr 6 do Uchwały XV/78/2015
Plan dochodów i wydatków w 2015 roku na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - plan po zmianach.
Uzasadnienie do uchwały XV/77/2015

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 225/2015 z 30.10.2015r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2015 rok.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XVI/85/2015 z 16.11.2015r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2015 rok
Załącznik nr 1 do Uchwały XVI/85/2015
Plan dochodów budżetu gminy Oława w 2015 r. - zmiany
Załącznik nr 2 do Uchwały XVI/85/2015
Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2015r. - zmiany
Załącznik nr 3 do Uchwały XVI/85/2015
Plan zadań inwestycyjnych w 2015 r. - zmiany
Uzasadnienie do Uchwały XVI/85/2015

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 239/2015 z 18.11.2015r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2015 rok.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XVII/90/2015 z 30.11.2015r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2015 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały XVII/90/2015
Plan dochodów budżetu gminy Oława w 2015 r. - zmiany
Załącznik nr 2 do Uchwały XVII/90/2015
Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2015r. - zmiany
Załącznik nr 3 do Uchwały XVII/90/2015
Plan zadań inwestycyjnych w 2015 r. - zmiany
Załącznik nr 4 do Uchwały XVII/90/2015
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2015 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Załącznik nr 5 do Uchwały XVII/90/2015
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2015 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Załącznik nr 6 do Uchwały XVII/90/2015
Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - zmiany
Załącznik nr 7 do Uchwały XVII/90/2015
Plan dochodów i wydatków w 2015 roku na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - plan po zmianach
Uzasadnienie do Uchwały XVII/90/2015

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 247/2015 z 30.11.2015r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2015 rok.
Załącznik do Zarządzenia 247/2015

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 254/2015 z 07.12.2015r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2015 rok.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XVIII/98/2015 z 30.12.2015r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2015 rok.
Załącznik 1 do uchwały XVIII/97/2015
Plan dochodów budżetu gminy Oława w 2015 r. - zmiany
Załącznik nr 2 do uchwały XVIII/97/2015
Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2015 r. - zmiany
Załącznik nr 3 do uchwały XVIII/97/2015
Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Oława w 2015 r. - zmiany.
Załącznik nr 4 do uchwały XVIII/97/2015
Plan zadań inwestycyjnych w 2015 r. - zmiany
Załącznik nr 5 do uchwały XVIII/97/2015
Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany
Uzasadnienie do uchwały XVIII/97/2015

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 265/2015 z 31.12.2015r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2015 rok.

 

Liczba odwiedzin : 871
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Skarbnik Gminy Danuta Król
Czas wytworzenia: 2015-01-26 12:12:50
Czas publikacji: 2016-04-08 11:44:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak