Wersja archiwalna

Dowody osobiste, ewidencja ludności 

 

 

1 marca 2015 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego. Dotychczasowe zadania urzędu realizowane są w nowym centralnym systemie informatycznym opracowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

 

Dowody osobiste - podstawowe informacje (102.4 KB)

 

Wniosek o wydanie dodowdu osobistego (100.4 KB)

 

Zgłoszenie pobytu stałego (575.1 KB)- druk

Zgłoszenie pobytu czasowego (526.1 KB) - druk

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (485.4 KB) - druk

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy (551 KB) - druk

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (405.7 KB) - druk

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego (467.3 KB)- druk

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL: wzór wniosku w doc, wzór wniosku w pdf

Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych: doc (46 KB), pdf (205.7 KB)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu, utracie dowodu osobistego - wzór wniosku

Pełnomocnictwo do reprezentowania w sprawie zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej, zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej - wzór wniosku

Wniosek o uchylenie czynności materialno-technicznej zameldowania na pobyt stały lub czasowy - wzór wniosku

Wniosek o wymeldowanie - wzór wniosku

 

 

Liczba odwiedzin : 5144
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Czas wytworzenia: 2015-02-27 12:20:12
Czas publikacji: 2016-10-24 13:56:07
Data przeniesienia do archiwum: 2018-01-03