Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Oława 

 

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XI/59/2015 z 30.06.2015r.
w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Oława" opracowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Załącznik nr 1 do Uchwały XI/59/2015
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Oława na lata 2015-2020

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXV/141/2016 z 31.05.2016r.
w sprawie zmiany Uchwały nr XI/59/2015 Rady Gminy Oława z 30.06.2015r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Oława" opracowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, współfinasowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

 

Liczba odwiedzin : 431
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2015-07-09 09:58:21
Czas publikacji: 2016-07-08 09:49:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak