Program usuwania wyrobów zawierających azbest  

 

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr III/10/2014 z dnia 19.12.2014 r. (104.4 KB)
w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Oława".

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Oława (2 MB)

Raport z aktualizacji inwentaryzacji miejsc występowania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Oława (411.5 KB)

Rozmieszczenie wyrobów azbestowych na terenie gminy Oława (2.5 MB)- mapa ogólna

Rozmieszczenie wyrobów azbestowych na terenie gminy Oława (3.3 MB)  - arkusze szczegółowe

Inwentaryzacja (191.8 KB) - tabela

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr VII/29/2015 z 27.02.2015r. (25.7 KB)
w sprawie aktualizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Oława" przyjętego Uchwałą Rady Gminy Oława nr III/10/2014 z 19.12.2014r.
Aktualizacja szczegółowego zestawienia wyników inwentaryzacji. (82.3 KB)

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XIX/115/2016 z 25.01.2016r.
w sprawie aktualizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Oława" przyjętego Uchwałą Rady Gminy Oława nr III/10/2014 z 19.12.2014r.
Załącznik nr 1 do uchwały XIX/115/2016
Aktualizacja szczegółowego zestawienia wyników inwentaryzacji

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXV/217/2017 z 30.01.2017r.
w sprawie aktualizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Oława" przyjętego Uchwałą Rady Gminy Oława nr III/10/2014 z dnia 19.12.2014r.
Załącznik nr 1 do Uchwały XXXV/217/2017
Uzasadnienie do Uchwały XXXV/217/2017

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLIX/320/2018 z 31.01.2018r.
w sprawie aktualizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Oława" przyjętego Uchwałą Rady Gminy Oława nr III/10/2014 z dnia 19.12.2014r.

 

Liczba odwiedzin : 467
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2015-07-09 10:05:19
Czas publikacji: 2018-02-13 12:35:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak