Wersja archiwalna

UWAGA - OD 30 LIPCA DO 27 SIERPNIA 2015 ZOSTANIE WYŁOŻONY PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OŁAWA 

 

Uwaga: dodano treść projektu zmiany Studium wraz z Prognozą odziaływania na środowisko.

 

Treść obwieszczenia Wójta Gminy Oława
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oława

Uwaga do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława
formularz w formacie doc i pdf

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

Prognoza Oddziaływania na środowisko:

 

 

Liczba odwiedzin : 739
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2015-07-23 10:52:40
Czas publikacji: 2015-07-30 11:39:45
Data przeniesienia do archiwum: 2015-09-19