ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 

 

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XIX/111/2016 z 25.01.2016r.
w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XIX/112/2016 z 25.01.2016r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XIV/72/2015 Z 30.09.2015r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznanych pod warunkiem zwrotu osobie albo rodzinie o dochodach nieprzekraczających kryterium dochodowe.

 

Liczba odwiedzin : 391
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przewodnicząca Rady Gminy Oława Mirosława Księżopolska
Czas wytworzenia: 2015-10-21 13:45:04
Czas publikacji: 2016-02-01 10:57:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak