Wersja archiwalna

Postanowienie Wójta Gminy Oława nr RG.6721.1.2015.PP z 20.10.2015r. 

 

w sprawie uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Gaj Oławski, Jaczkowice, Godzinowice, Niwnik w gminie Oława zatwierdzonego uchwałą Nr LXVII/404/2014 Rady Gminy Oława z dnia 27 czerwca 2014 r sporządzanej na podstawie uchwały Nr VIII/37/2015 Rady Gminy Oława z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Gaj Oławski, Jaczkowice, Godzinowice, Niwnik w gminie Oława, zatwierdzonego Uchwałą Nr LXVII/404/2014 Rady Gminy Oława z dnia 27 czerwca 2014 r.

 

Treść Postanowienia

 

Liczba odwiedzin : 514
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Wójt Gminy Oława Jan Kownacki
Czas wytworzenia: 2015-10-21 15:32:29
Czas publikacji: 2015-10-21 15:46:32
Data przeniesienia do archiwum: 2016-01-14