Pomoc publiczna 

 

 

  •   POMOC PUBLICZNA - DE MINIMIS

Uchwała Rady Gminy Oława nr XIV/70/2015 z 30.09.2015r.  Dz.Urz.2015.4136
w sprawie zmiany uchwały nr X/53/2015 Rady Gminy Oława z dnia 29.05.2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Oława w ramach programu pomocy de minimis.

Uchwała Rady Gminy Oława nr X/53/2015 z 29.05.2015r.  Dz.Urz.2015.2488
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Oława w ramach programu pomocy de minimis.

 

  • POMOC PUBLICZNA - REGIONALNA

Uchwała Rady Gminy Oława nr X/52/2015 z 29.05.2015r.  Dz.Urz.2015.2487
w sprawie udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjna na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Oława.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9.01.2015r. Dz.U.2015.174
w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowania dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - pobierz tutaj

 Zgłoszenie zamiaru korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji - pobierz druk

 

 

 

Liczba odwiedzin : 560
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2015-11-13 11:14:14
Czas publikacji: 2017-05-16 10:00:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak