Pomoc publiczna 

 

 

  •   POMOC PUBLICZNA - DE MINIMIS

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XIV/70/2015 z 30.09.2015r.  Dz.Urz.2015.4136
w sprawie zmiany uchwały nr X/53/2015 Rady Gminy Oława z dnia 29.05.2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Oława w ramach programu pomocy de minimis.

Uchwała Rady Gminy Oława nr X/53/2015 z 29.05.2015r.  Dz.Urz.2015.2488
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Oława w ramach programu pomocy de minimis.

 

  • POMOC PUBLICZNA - REGIONALNA

Uchwała Rady Gminy Oława nr X/52/2015 z 29.05.2015r.  Dz.Urz.2015.2487
w sprawie udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjna na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Oława.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9.01.2015r. Dz.U.2015.174
w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowania dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - pobierz tutaj

 Zgłoszenie zamiaru korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji - pobierz druk

 

  • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. oraz udzielono pomocy publicznej w 2017 roku

Zarządzenie nr 103/2018 Wójta Gminy Oława z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku.

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 709
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2015-11-13 11:14:14
Czas publikacji: 2018-07-04 13:59:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak