Organizacja i zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Oława 

 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 258/2015 z 17.12.2015r.
w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Oława.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 258/2015
Regulamin kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Oława i jednostkach organizacyjnych Gminy Oława.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 258/2015
Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

 

Liczba odwiedzin : 725
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Wójt Gminy Oława Jan Kownacki
Czas wytworzenia: 2015-12-22 10:57:58
Czas publikacji: 2015-12-22 11:04:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak