Uchwały i opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  

 

 

Uchwała Nr IV/281/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2015 r.
o przedłożonym przez Wójta Gminy Oława projekcie uchwały budżetowej Gminy Oława na rok 2016 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Uchwała Nr IV/282/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2015 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oława przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2016.

Uchwała Nr IV/30/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2016r.
w sprawie opinii o prawidłowościach planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr XVIII/99/2015 Rady Gminy Oława z dnia 30.12.2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Oława na lata 2016-2031 oraz uchwale budżetowej na rok 2016 Rady Gminy Oława na XVIII/100/2015 z 30.12.2015r.

 

Uchwała nr IV/180/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 września 2016r.
w sprawie opinii o przedłożonej informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2016 roku.

 

Uchwała nr IV/75/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 kwietnia 2017 r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Oława sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Oława w 2016 roku

 

Liczba odwiedzin : 495
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Malwina Burdziakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Regionalna Izba Obrachunkowa
Czas wytworzenia: 2015-12-28 11:51:00
Czas publikacji: 2017-11-29 11:21:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak