Wersja archiwalna

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 2012-2014 

 

 

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, osiągnięte przez gminę Oława

 

Liczba odwiedzin : 437
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2016-01-05 12:01:31
Czas publikacji: 2016-04-22 11:40:14
Data przeniesienia do archiwum: 2016-04-22