Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oława na lata 2016-2031 

 

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XVIII/99/2015 z 30.12.2015r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2016-2031.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XIX/108/2016 z 25.01.2016r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2016-2031.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXI/119/2016 z 29.02.2016r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2016-2031.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXII/124/2016 z 30.03.2016r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2016-2031

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXIII/129/2016 z 22.04.2016r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2016-2031

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXV/139/2016 z 31.05.2016r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2016-2031.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXVI/143/2016 z 22.06.2016r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2016-2031.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXVII/151/2016 z 18.07.2016r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2016-2031

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXVIII/155/2016 z 31.08.2016r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2016-2031

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXIX/162/2016 z 30.09.2016r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2016-2031

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXX/170/2016 z 28.10.2016r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2016-2031.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXII/191/2016 z 30.11.2016r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2016-2031.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIII/197/2016 z 30.12.2016r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2016-2031.

 

Liczba odwiedzin : 515
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przewodnicząca Rady Gminy Oława Mirosława Księżopolska
Czas wytworzenia: 2016-01-13 09:16:07
Czas publikacji: 2017-01-23 13:56:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak