Deklaracje - śmieci 2016 

 

 

 • DO-1
  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałych:
  format doc, format pdf
 • DO-2
  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz części nieruchomości zamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy:
  format doc, format pdf

 • DO-3
  Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku:
  format doc, format pdf

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XVIII/105/2015 z 30.12.2015r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Oława oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Liczba odwiedzin : 1050
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2016-01-13 10:40:31
Czas publikacji: 2016-01-13 15:10:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak