Zmiany w budżecie na 2016 rok 

 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 2/2016 z 04.01.2016r.
w sprawie zmiany w uchwale budżetowej gminy Oława na 2016 rok.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XIX/109/2016 z 25.01.2016
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2016 rok
Załącznik nr 1 do uchwały XIX/109/2016
Plan dochodów budżetu gminy Oława w 2016 r. - zmiany
Załącznik nr 2 do uchwały XIX/109/2016
Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2016 r. - zmiany
Załącznik nr 3 do uchwały XIX/109/2016
Plan zadań inwestycyjnych w 2016 r. - zmiany
Załącznik nr 4 do uchwały XIX/109/2016
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2016 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Uzasadnienie do uchwały XIX/109/2016

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 21/2016 z 29.01.2016r.
w sprawie zmiany w uchwale budżetowej gminy Oława na 2016 rok.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXI/120/2016 z 29.02.2016r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2016 rok
Załącznik nr 1 do Uchwały XXI/120/2016
Plan dochodów budżetu gminy Oława w 2016 r. - zmiany
Załącznik nr 2 do Uchwały XXI/120/2016
Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2016 r. - zmiany
Załącznik nr 3 do Uchwały XXI/120/2016
Plan zadań inwestycyjnych gminy  Oława w 2016 r. - zmiany
Załącznik nr 4 do Uchwały XXI/120/2016
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2016 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Załącznik nr 5 do Uchwały XXI/120/2016
Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany.
Uzasadnienie do uchwały XXI/120/2016

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 36/2016 z 29.02.2016r.
w sprawie zmiany w uchwale budżetowej gminy Oława na 2016 rok.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXII/125/2016 z 30.03.2016r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2016 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały XXII/125/2016
Plan dochodów budżetu gminy Oława w 2016 roku - zmiany
Załącznik nr 2 do Uchwały XXII/125/2016
Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2016 roku - zmiany
Załącznik nr 3 do Uchwały XXII/125/2016
Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Oława w 2016 roku - zmiany
Załącznik nr 4 do Uchwały XXII/125/2016
Plan zdań inwestycyjnych w 2016 r. - zmiany
Załącznik nr 5 do Uchwały XXII/125/2016
Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany.
Uzasadnienie do uchwały XXII/125/2016

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 53/2016 z 31.03.2016r.
w sprawie zmiany w uchwale budżetowej gminy Oława na 2016 rok. 

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXIII/130/2016 22.04.2016r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2016 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały XXIII/130/2016
Plan dochodów budżetu gminy Oława w 2016 roku - zmiany
Załącznik nr 2 do Uchwały XXIII/130/2016
Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2016 roku - zmiany
Załącznik nr 3 do Uchwały XXIII/130/2016
Plan zdań inwestycyjnych w 2016 r. - zmiany
Załącznik nr 4 do Uchwały XXIII/130/2016
Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Załącznik nr 5 do Uchwały XXIII/130/2016
Plan wydatków budżetu gminy na 2016 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Załącznik nr 6 do Uchwały XXIII/130/2016
Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany.
Uzasadnienie do uchwały XXIII/130/2016

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 75/2016 z 29.04.2016r.
w sprawie zmiany w uchwale budżetowej gminy Oława na 2016 rok.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXV/140/2016 z 31.05.2016r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2016 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały XXV/140/2016
Plan dochodów budżetu gminy Oława w 2016 r. - zmiany
Załącznik nr 2 do Uchwały XXV/140/2016
Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2016 r. - zmiany
Załącznik nr 3 do Uchwały XXV/140/2016
Plan zadań inwestycyjnych w 2016 r. - zmiany
Załącznik nr 4 do Uchwały XXV/140/2016
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2016 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Załącznik nr 5 do Uchwały XXV/140/2016
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2016 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Załącznik nr 6 do Uchwały XXV/140/2016
Dotacje udzielne w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - zmiany
Uzasadnienie do Uchwały XXV/140/2016

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 87/2016 z 31.05.2016r.
w sprawie zmiany w uchwale budżetowej gminy Oława na 2016 rok.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXVI/144/2016 z 22.06.2016r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2016 rok.
Załącznik nr 1 do uchwały XXVI/144/2016
Plan dochodów budżetu gminy Oława w 2016r. - zmiany
Załącznik nr 2 do uchwały XXVI/144/2016
Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2016r. - zmiany
Załącznik nr 3 do uchwały XXVI/144/2016
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława w 2016r. - zmiany
Załącznik nr 4 do uchwały XXVI/145/2016
Załącznik nr 5 do uchwały XXVI/145/2016
Załącznik nr 6 do uchwały XXVI/145/2016
Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany
Uzasadnienie do uchwały XXVI/144/2016

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 100/2016 z 23.06.2016r.
w sprawie zmiany w uchwale budżetowej gminy Oława na 2016 rok.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 112/2016 z 30.06.2016r.
w sprawie zmiany w uchwale budżetowej gminy Oława na 2016 rok.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXVII/152/2016 z 18.07.2016r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Oława na 2016 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały XXVII/152/2016
Plan dochodów budżetu gminy Oława w 2016r. - zmiany
Załącznik nr 2 do Uchwały XXVII/152/2016
Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2016 r. - zmiany
Załącznik nr 3 do Uchwały XXVII/152/2016
Plan zadań inwestycyjnych budżetu gminy Oława w 2016 r. - zmiany
Załącznik nr 4 do Uchwały XXVII/152/2016
Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany.
Uzasadnienie do Uchwały XXVII/152/2016

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr  XXVIII/156/2016 z 31.08.2016r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2016 rok
Załącznik nr 1 do Uchwały XXVIII/156/2016
Plan dochodów budżetu gminy Oława w 2016 r. - zmiany
Załącznik nr 2 do Uchwały XXVIII/156/2016
Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2016 r. - zmiany
Załącznik nr 3 do Uchwały XXVIII/156/2016
Plan zadań inwestycyjnych w 2016 r. - zmiany
Załącznik nr 4 do Uchwały XXVIII/156/2016
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2016 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 5 do Uchwały XXVIII/156/2016
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2016 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 6 do Uchwały XXVIII/156/2016
Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany
Uzasadnienie do Uchwały XXVIII/156/2016

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXIX/163/2016 z 30.09.2016r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2016 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały XXIX/163/2016
Plan dochodów budżetu gminy Oława w 2016 rok - zmiany
Załącznik nr 2 do Uchwały XXIX/163/2016
Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2016 rok - zmiany
Załącznik nr 3 do Uchwały XXIX/163/2016
Plan zadań inwestycyjnych w 2016 r. - zmiany
Załącznik nr 4 do Uchwały XXIX/163/2016
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2016 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Załącznik nr 5 do Uchwały XXIX/163/2016
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2016 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Załącznik nr 6 do Uchwały XXIX/163/2016
Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany
Załącznik nr 7 do Uchwały XXIX/163/2016
Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2016 roku - zmiany
Uzasadnienie do Uchwały XXIX/163/2016

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXX/171/2016 z 28.10.2016r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2016 rok.
Załącznik nr 1 do uchwały XXX/171/2016
Plan dochodów budżetu gminy Oława w 2016 r. - zmiany
Załącznik nr 2 do uchwały XXX/171/2016
Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2016r. - zmiany
Załącznik nr 3 do uchwały XXX/171/2016
Plan zadań inwestycyjnych w 2016 r. - zmiany
Załącznik nr 4 do uchwały XXX/171/2016
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2016 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Załącznik nr 5 do uchwały XXX/171/2016
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2016 rok związanych z realizacja z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Załącznik nr 6 do uchwały XXX/171/2016
Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - zmiany
Załącznik nr 7 do uchwały XXX/171/2016
Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanie nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2016 roku - zmiany
Uzasadnienie do uchwały XXX/171/2016

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXII/192/2016 z 30.11.2016r.
w sprawie zmiany w uchwale budżetowej gminy Oława na 2016 rok
Załącznik nr 1 do Uchwały XXXII/192/2016
Plan dochodów budżetu gminy Oława w 2016 r. - zmiany
Załącznik nr 2 do Uchwały XXXII/192/2016
Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2016 r. - zmiany
Załącznik nr 3 do Uchwały XXXII/192/2016
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława w 2016r. - zmiany
Załącznik nr 4 do Uchwały XXXII/192/2016
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2016 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 5 do Uchwały XXXII/192/2016
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2016 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 6 do Uchwały XXXII/192/2016
Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany.
Załącznik nr 7 do Uchwały XXXII/192/2016
Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2016 roku - zmiany.
Uzasadnienie do Uchwały XXXII/192/2016

 

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIII/198/2016 z 30.12.2016
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2016 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały XXXIII/198/2016
Plan dochodów budżetu gminy Oława w 2016 r. - zmiany
Załącznik nr 2  do Uchwały XXXIII/198/2016
Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2016 r. - zmiany.
Załącznik nr 3 do Uchwały XXXIII/198/2016
Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.
Załącznik nr 4 do Uchwały XXXIII/198/2016
Plan zadań inwestycyjnych w 2016 r. - zmiany
Załącznik nr 5 do Uchwały XXXIII/198/2016
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2016 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 6 do Uchwały XXXIII/198/2016
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2016 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 7 do Uchwały XXXIII/198/2016
Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany.
Załącznik nr 8 do Uchwały XXXIII/198/2016
Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2016 roku - zmiany
Uzasadnienie do Uchwały XXXIII/198/2016

 

Liczba odwiedzin : 693
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Danuta Król Skarbnik Gminy Oława
Czas wytworzenia: 2016-02-01 10:39:50
Czas publikacji: 2017-01-23 13:56:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak